1 jaar slimme Blue-bikes in Antwerpen

Een jaar geleden lanceerde fietsdeelsysteem Blue-bike, met ondersteuning van Slim naar Antwerpen, fietsen met een ‘slim slot’ op vier nieuwe ontleenlocaties: de stations Antwerpen-Luchtbal en -Noorderdokken, en twee aan het station van Ekeren. Ondanks het vele thuiswerk werden de fietsen veelvuldig gebruikt door pendelaars die van de trein overstappen op de fiets. Gebruikers krijgen tijdelijk een korting om de nieuwe fietsen en locaties te ontdekken.

Vorig jaar werden nieuwe Blue-bikelocaties geopend aan de stations Antwerpen-Luchtbal en Antwerpen-Noorderdokken. Het station van Ekeren kreeg twee ontleenpunten, één aan elk uiteinde van het lange perron. Deze uitbreiding van de blauwe deelfietsen kaderde in de projectoproep 2019 van Slim naar Antwerpen.

Hier werden fietsen met een slim, elektronisch slot geplaatst dat je kan openen met de app van Blue-bike of met een lidkaart. Gebruikers hebben dus geen fietssleutel uit een sleutelautomaat meer nodig. Dankzij deze technologie kan Blue-bike sneller nieuwe locaties openen of extra fietsen inzetten. Intussen werden de fietsen met slim slot ook al aan station Antwerpen-Zuid geplaatst.

Groei in aantal ritten

Uit de cijfers blijkt dat de gebruikers op de nieuwe locaties vooral uit Antwerpen en gemeenten uit de ruime omtrek zoals Kalmthout en Essen komen. Bijna de helft van de ritten werd afgelegd door Antwerpenaren. Toch ziet Blue-bike er ook een stijging van gebruikers uit steden als Gent, Mechelen en Brussel. Vooral de fietsen in Ekeren waren het voorbije jaar erg populair.

Het aantal ritten op de overige twee locaties is dankzij het mooie weer van de laatste weken ook flink toegenomen. Maart 2022 telde bijna dubbel zoveel ritten als januari. Er wordt verwacht dat dit zich doortrekt de komende maanden.

Ondanks het verplichte thuiswerk werd er in de afgelopen twaalf maanden het meest gefietst op weekdagen. De nabijheid van de haven van Antwerpen speelt hier wellicht een grote rol. Steeds meer pendelaars ontdekken de deelfiets om het laatste stuk van hun verplaatsing naar het werk af te leggen. Ongeveer 60% van de ritten op de nieuwe locaties werd afgelegd in Ekeren, wellicht om zo het noorden van de haven te bereiken.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: "Om Antwerpen bereikbaar te houden, werken we aan een modal shift richting openbaar vervoer en (deel)mobiliteit. Dat pendelaars trein en Blue-Bike combineren om naar hun werk te gaan, is iets wat we als stad aanmoedigen."

Voordelig tarief dankzij tussenkomst Slim naar Antwerpen en Vlaamse overheid

Om de fietsen in Antwerpen te gebruiken moet je lid zijn van Blue-bike, of via een externe partner -zoals de KBC-app- een ticket aankopen. Op de Blue-bikelocaties in het noorden van Antwerpen betalen leden dankzij een tijdelijke tussenkomst van Slim naar Antwerpen en de Vlaamse overheid slechts 1,50 euro per rit in plaats van het standaardtarief van 3,50 euro voor de eerste 24 uur. Het voordelig tarief geldt zolang de voorraad strekt of tot uiterlijk 15 november 2022. De korting voor Blue-bike moet de drempel verlagen om de slimme fietsen uit te proberen. Lid worden kost 12 euro per jaar en kan online via de website van Blue-bike, of in een van de deelnemende fietspunten.

Met de projectoproepen wil Slim naar Antwerpen aanbieders een duwtje in de rug geven om mobiliteitsoplossingen in de stad uit te rollen of te verbeteren. De geselecteerde projecten krijgen inhoudelijke, communicatieve en financiële ondersteuning. Meer informatie staat op www.slimnaarantwerpen.be/mobiliteitsaanbieders.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.