Vredescentrum stad Antwerpen stelt educatieve documentaire ‘Regina Sluszny: Oorlogskind tussen twee werelden’ voor

Het Vredescentrum van stad Antwerpen presenteert haar nieuwe educatieve documentaire ‘Regina Sluszny: Oorlogskind tussen twee werelden’. In deze documentaire neemt Regina Sluszny, die tientallen jaren haar getuigenis deelde tijdens bijeenkomsten, congressen en in scholen, plaats voor de camera om haar meeslepende verhaal als ondergedoken Joods kind tijdens de Tweede Wereldoorlog vast te leggen. Het Vredescentrum zal deze documentaire aanbieden aan scholen in combinatie met een lespakket. De realisatie van dit project kadert binnen het grotere herdenkingsproject ‘Antwerpen Herdenkt’ van stad Antwerpen, waarmee ze de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging levend wil houden.

Het Vredescentrum van stad Antwerpen ontwikkelde een documentaire, gerealiseerd voor gebruik in een educatieve context, waarin Regina Sluszny haar verhaal als ondergedoken Joods kind tijdens de Tweede Wereldoorlog vertelt. In combinatie met een lespakket voor scholen wil de stad, in samenwerking met Regina, zo de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging doorgeven aan de volgende generaties.

Regina Sluszny

Regina Sluszny werd in 1939 in België geboren in een Joodse migrantenfamilie afkomstig uit Polen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zocht haar familie een veilig onderkomen in Hemiksem, toen het in Antwerpen te onveilig werd. Als ondergedoken kind bracht Regina de oorlog door in het huis van Anna en Charel, een Vlaams koppel dat haar een warm en veilig nest bezorgde. Haar ouders en twee broers leefden in moeilijkere omstandigheden op verschillende schuiladressen maar wisten de oorlog te overleven.

Na de oorlog zette Regina zich in om haar getuigenis in scholen in binnen- en buitenland te vertellen en engageerde zij zich voor het lot van de ondergedoken kinderen, als voorzitter van vzw ‘Het Ondergedoken Kind’. Als voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) heeft ze zich jarenlang ingezet om de herinneringen aan de vreselijke gebeurtenissen levendig te houden en tegelijk te waarschuwen voor de gevaren van onverdraagzaamheid en het antisemitisme.

Vredescentrum

Het Vredescentrum is onderdeel van stad Antwerpen en realiseert, in samenwerking met lokale partners, projecten en activiteiten die een ruime interpretatie van het concept vrede stimuleren. Zo wil de stad Antwerpenaars, jong en oud, doen nadenken over vrede en de dialoog versterken door het verleden te verbinden met de hedendaagse leefwereld van kinderen, jongeren en volwassenen.

Antwerpen Herdenkt

De realisatie van deze educatieve documentaire van het Vredescentrum kadert binnen het grotere herdenkingsproject Antwerpen Herdenkt. Stad Antwerpen neemt heel wat uiteenlopende initiatieven in het kader van dit herdenkingsbeleid. Een bundeling van alle activiteiten en verhalen is te vinden op www.antwerpenherdenkt.be. ​ ​

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.