Voorontwerp Strategisch Ruimteplan Antwerpen goedgekeurd

Voorontwerp Strategisch Ruimteplan Antwerpen goedgekeurd

De stad werkt aan een nieuw ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voorstaat. Deze strategische visie zal de ruimtelijke ontwikkeling van de stad de komende decennia sturen en vormgeven. Het college keurde het voorontwerp voor het Strategisch Ruimteplan Antwerpen goed. De grote inhoudelijke lijnen uit de conceptnota blijven behouden en er wordt een nieuw beleidskader uitgewerkt.

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen vertrekt vanuit de centrale ambitie om de meest leefbare stad van Vlaanderen te zijn, die streeft naar een hoge levenskwaliteit voor haar bewoners en bezoekers.

Schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Als bijzonder dynamische stad onderging Antwerpen door de eeuwen heen vele stedelijke transformaties, de ene nog historischer en spectaculairder dan de andere. Stadsvernieuwing zat en zit dus in ons Antwerps bloed. Dat verhaal is nog lang niet uitverteld. Om op alle ruimtelijke uitdagingen een goed antwoord te bieden, zorgen we met het Strategisch Ruimteplan Antwerpen voor een stevige update van de ruimtelijke visie voor de stad. Dit ruimteplan heeft als tijdshorizon 2040 en wil onze prachtstad nog verder als dynamische en innovatieve woon- en netwerkstad binnen een veerkrachtig landschap ontwikkelen. Met het SRA kijken we dus Slim Ruimtelijk Ambitieus naar de stad van morgen!”

Levendige woonstad, veerkrachtig landschap en slimme netwerkstad

Het ruimteplan definieert drie lagen die vanuit ruimtelijk perspectief bepalend zijn voor de levenskwaliteit van de stad: levendige woonstad, veerkrachtig landschap en slimme netwerkstad. De ambities zijn daarbij:

 • Een kwalitatieve en gezonde woonomgeving waarin iedereen zich thuis voelt, met een woonaanbod dat inspeelt op de behoeften, dichtbij voorzieningen.
 • Meer ruimte voor groen en water maakt de stad weerbaar en leefbaar voor mens, plant en dier.
 • Een metropool in zakformaat, verbonden met de regio, met de juiste functionele linken en mobiliteitslinken.

Gebiedsgericht beleid

Het ruimteplan zet in op zeven deelgebieden, elk met een eigen identiteit:

 • Schelde, met de linker- en rechteroever van de rivier meegerekend;
 • Intra muros, het gebied binnen de Ring;
 • Over de Ring, het gebied van de Grote Verbinding in de Ringzone;
 • 20ste-eeuwse gordel, het gebied buiten de Ring;
 • Linkeroever;
 • Noordelijke districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren;
 • Havenranden en kanaalzone.

Beleidskader voor middellange termijn

Het voorontwerp definieert een nieuw beleidskader, ‘Ruimte geven aan de Stad van Morgen’, dat onder andere focust op:

 • De Antwerpse bouwshift, met strategische stadsvernieuwing waarbij zoveel mogelijk open ruimte behouden blijft;
 • Sterke en leefbare wijken;
 • Meer ruimte voor groen, water en de energietransitie;
 • Ringstad met Ringparken.

Verdere stappen

Het ontwerp wordt in het najaar van 2023 voorlopig vastgesteld, waarna het openbaar onderzoek start. De ambitie is om tegen begin 2024 het definitieve SRA op te leveren.

Meer info over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen staat op www.antwerpenmorgen.be/sra, en het voorontwerp is daar ook te downloaden.


Het hoofdbeeld van dit persbericht is te vinden in de mediagalerij. Het is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.