Voorontwerp heraanleg Wapper goedgekeurd

Voorontwerp heraanleg Wapper goedgekeurd

Stad Antwerpen wil de Wapper, het iconische langwerpige plein centraal aan de Meir, heraanleggen tot een nieuw en hedendaags stadplein. Zo moet het een logische en uitnodigende schakel op de Via Sinjoor worden. Het voorontwerp deed een aantal aanpassingen aan het conceptontwerp, zoals meer ruimte voor passage en bijkomende zitbanken. Voorjaar 2024 komt er een nieuw informatiemoment. Als alles volgens plan verloopt, volgt in het najaar dan het definitieve ontwerp.

In juni 2023 keurde het college het conceptontwerp voor de heraanleg van de Wapper goed. In augustus vroeg de stad om feedback van de lokale ondernemers. Daarna, van eind augustus tot midden september, volgde een digitale inspraakperiode voor het bredere publiek. Vervolgens ging het ontwerpteam OMGEVING/De Urbanisten aan de slag met de ambities van de stad én de vergaarde input. 

Wijzigingen ten opzichte van het conceptontwerp 

In het voorontwerp dat nu goedgekeurd is, zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het conceptontwerp: 

  • De afmetingen van de wandelruimtes langs de gevels zijn verbreed zodat er meer ruimte is voor passage. Die bredere wandelruimte zorgt ook voor meer ruimte voor brandweer en om laden en lossen op het plein (binnen de venstertijden) te vergemakkelijken.   
  • Op het volledige plein komen er opnieuw terrassen, in de vorm van gevel- en eilandterrassen. Hun locatie is aangepast.  
  • In het centrale verblijfsgedeelte komen er zitbanken, zowel in de zon als in de schaduw. Die worden ook voorzien van arm- en rugleuningen. De plantvakken bieden bijkomende vergroening en verfraaiing op het plein. Het plein wordt opengelaten ter hoogte van het Rubenshuis voor een mooi zicht op de gevel. Er komen ook zitbanken met zicht op het Rubenshuis. 
Toekomstbeeld Wapper - zicht vanaf Hopland ©OMGEVING/De Urbanisten
Toekomstbeeld Wapper - zicht vanaf Hopland ©OMGEVING/De Urbanisten

Ingrepen voor het klimaat, boven en onder de grond 

De Wapper is momenteel een grotendeels verhard plein met weinig groen. In het voorontwerp is daarom heel wat extra groen opgenomen. Die ingreep zorgt voor schaduwrijke en aangename zitplaatsen onder de bomen.  

In de 15de eeuw bracht de ondergrondse rui, die nog steeds onder de Wapper loopt, proper drinkwater in de stad. Omwille van die historische waarde zal de ondergrondse structuur van die rui intact blijven. Ze zal daarnaast werken als hemelwaterbuffer, in lijn met het Waterplan van de stad. Bovengronds wordt de rui zichtbaar gemaakt door een centrale waterpartij, waarin het gezuiverde hemelwater uit de ondergrondse hemelwaterbuffer zal stromen in een afgesloten en circulair systeem. Zo brengt het ontwerp niet alleen verkoeling naar de binnenstad, maar blaast het ook de historische betekenis van de Wapper nieuw leven in.  

Toekomstbeeld Wapper - zicht op Rubenshuis ©OMGEVING/De Urbanisten
Toekomstbeeld Wapper - zicht op Rubenshuis ©OMGEVING/De Urbanisten
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “De Wapper is een alom bekend plein in Antwerpen dankzij het iconische Rubenshuis. Waar grijze stenen en koud beton nu de bovenhand nemen, belooft de heraanleg een groene omgeving met een knipoog naar het rijke verleden van De Wapper dankzij een nieuw waterelement. De Wapper speelde namelijk vanaf de middeleeuwen een belangrijke rol in de watervoorziening van Antwerpen. Nieuwe bomen, brede plantvakken en een speelfontein zullen het plein doen herleven. Ook de gerestaureerde gevel van het Rubenshuis zal een nieuwe en bijzondere plek krijgen in het huidige ontwerp. Kortom, de heraanleg van dit plein belooft een aangename omgeving voor zowel passanten en handelaars als bezoekers van de omliggende horeca.”

Verder verloop 

Het is nu de bedoeling om de ambities van de stad rond dagelijks gebruik, klimaat en archeologie verder te verfijnen, en het ontwerp technisch uit te werken. 

Op 26 februari volgt een infomoment voor Antwerpenaren en betrokken stakeholders van de Wapper die het voorontwerp willen ontdekken. Het definitief ontwerp is als alles volgens plan verloopt klaar in het najaar van 2024.

Bezoek www.antwerpenmorgen.be/wapper voor meer info, klik hier voor de rechtstreekse link naar het infomoment.


In de mediagalerij staan de toekomstbeelden van het voorontwerp. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.