Verzegeling appartement Lange Dijkstraat wegens mensenhandel

Maandag 24 juni 2024

Het college van burgemeester en schepenen bevestigde het besluit van de burgemeester om een appartement op de derde verdieping van de Lange Dijkstraat te verzegelen wegens ernstige vermoedens van mensenhandel. Het is al zeker voor een maand verboden om het appartement, waar kwetsbare buitenlandse sekswerkers verbleven, te verhuren en ter beschikking te stellen.

Uit meerdere vaststellingen blijkt dat er in een appartement op de derde verdieping van een pand gelegen aan de Lange Dijkstraat te Antwerpen kwetsbare sekswerkers van buitenlandse origine verbleven die zich daar prostitueren. De politie stelde vast dat de kamers van het appartement op de derde verdieping te huur werden aangeboden via een seksadvertentiewebsite. Het appartement, waarvan de slaapkamers waren ingericht om klanten te ontvangen, bestaat uit een leefruimte, een keuken en twee slaapkamers met aansluitend een badkamer. Doordat de leefruimte met een gordijn is afgesloten van de rest van het appartement, kan er gemakkelijk aan thuisontvangst worden gedaan.

Dat de dames die werden aangetroffen in het appartement, het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting en dat er controle over hen werd uitgeoefend, bleek duidelijk uit de vaststellingen. Zo was er camerabewaking in de gemeenschappelijke hal van het appartement waardoor de vrouwen continu in de gaten werden gehouden. Ook waren de gsm-toestellen en afsprakengsm’s van de dames in het bezit van een leidinggevende, die de inkomdeur opende en ook de afspraken voor hen maakte. Dit laat vermoeden dat er een organisatie inzake uitbuiting en mensenhandel achter schuilgaat. Doordat de aanwezige sekswerkers de Nederlandse en de Engelse taal niet of slechts gebrekkig machtig waren, verkeerden zij bovendien in een kwetsbare positie. Verder beschikten de dames niet over een huurcontract en was het onduidelijk aan wie en hoe ze de huurprijzen moesten betalen.

Het is noodzakelijk om het risico op herhaling van deze praktijken uit te sluiten of op zijn minst te beperken. Noch de eigenaar, noch de huurder neemt zelf initiatief om de kwetsbare sekswerkers te beschermen met een concrete en afdoende maatregel. Daarom besliste de burgemeester op basis van artikel 134quinquies van de Nieuwe Gemeentewet om het appartement voor een termijn van een maand te sluiten en te verzegelen. Tijdens deze sluitingsperiode is het niet toegestaan om het appartement te verhuren noch op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden, noch werken uit te laten voeren, zodat de illegale activiteiten kunnen ophouden en politioneel toezicht hierop mogelijk is.

Deze termijn is noodzakelijk om de betrokkenen te ontraden bij te dragen aan dergelijke illegale praktijken. Het is bovendien verboden om het appartement te verhuren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen in de huidige toestand tot het een conformiteitsattest bewijst dat het pand veilig, geschikt en bewoonbaar is.

Bart De Wever Burgemeester
Lauranne Van Dongen Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.