Verstoorde dienstverlening wegens staking op woensdag 9 november

Vandaag organiseren de vakbonden een algemene actiedag. Dat heeft gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen. Hieronder staat een overzicht. Dat komt ook op www.antwerpen.be.  

Stadsloketten

De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer 03 22 11 333 (daar kunnen de wachttijden oplopen).

​De meeste stadsloketten zijn open, een aantal gesloten. Bij sluiting probeert de stad zoveel mogelijk mensen die een afspraak hadden te verwittigen, en de anderen door te verwijzen. Voor de aanvraag van documenten kunnen Antwerpenaren overigens steeds gebruikmaken van het e-loket: www.antwerpen.be/e-loket.

 • Regio Noord
  • Stadsloket Berendrecht: gesloten
  • Stadsloket Ekeren: open
  • Stadsloket Merksem: open
  • Stadsloket Deurne: open
 • Regio Zuid
  • Stadsloket Borgerhout: open
  • Stadsloket Wilrijk: open
  • Stadsloket Hoboken: open
 • Regio Centrum
  • Stadsloket Linkeroever: gesloten
  • Stadsloket Berchem: gesloten
  • Stadsloket Harmonie: open

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter is bereikbaar, maar bellers moeten rekening houden met langere wachttijden.

Bij Visit Antwerpen zijn zowel Het Steen als de brandstore in station Antwerpen-Centraal normaal geopend.

Huisvuilophaling en recyclageparken

De huisvuilophaling van vandaag is verstoord: een groot deel van Wilrijk, Merksem, Het Eilandje en postcode 2060 ondervinden hinder. De stad vraagt aan die inwoners om indien mogelijk hun afval terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen zal op een aantal plaatsen niet-selectief worden opgehaald en gaat alle afval daar in één huisvuilwagen.

De ophaling van sluikstort en het ledigen van papiermanden wordt vandaag minimaal uitgevoerd. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig en wordt er gefocust op de grote assen. De afspraken voor de grofvuilophaling werden geannuleerd en verplaatst naar een ander moment. Er is vandaag geen graffitiverwijdering. Het ledigen van de ondergrondse sorteerstraten verloopt wel normaal.

Alle stedelijke recyclageparken zijn vandaag gesloten en het recyclagepunt aan Schoonbroek (kerk) in Ekeren werd geannuleerd.

Uitzonderlijk vraagt de stad haar inwoners om waar mogelijk het afval voor de ophaling van donderdag en vrijdag ook binnen te houden. Op die manier kan de dienst stadsreiniging de achterstand van de actiedag sneller inhalen.

Bibliotheken en cultuurcentra

De meeste bibliotheken en cultuurcentra zijn gewoon open. Uitzonderingen:

 • De bibliotheken Couwelaar (Deurne) en Sint-Andries (Antwerpen) zijn gesloten.
 • Bib Driehoek (Ekeren) is open, maar slechts tot 13 uur.
 • Bib Permeke (Antwerpen) is open maar zal sluiten vanaf 16 uur.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

 • Het Red Star Line Museum, FOMU, ModeMuseum, Museum Mayer van den Bergh, Maagdenhuis, de Erfgoedbib en het Letterenhuis zijn open.
 • Het MAS en het Middelheimmuseum zijn gedeeltelijk open.
 • Museum Plantin-Moretus en het Rubenhuis zijn gesloten.
 • Museum Vleeshuis heeft een sluitingsdag voor bezoekers maar woensdagklanken gaat wel door.
 • DIVA heeft zijn wekelijkse sluitingsdag op woensdag.

Sportinfrastructuur

De meeste stedelijke sportinfrastructuur heeft géén hinder door de staking, maar vooral heel wat zwembaden wél:

 • De zwembaden Wezenberg, Groenenhoek (Berchem), Plantin Moretus (Borgerhout) De Schinde (Ekeren) en Park Van Merksem zijn gesloten.
 • Zwembad Sorghvliedt (Hoboken) is open tot 15 uur, erna is momenteel nog onzeker.

Zwembad Ieperman in Wilrijk is nog steeds gesloten wegens renovatiewerken. Ook de Sportballon (aan de Bosuil in Deurne-Noord) is gesloten wegens werken.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

6 locaties zijn volledig gesloten en 8 locaties gedeeltelijk (enkele leefgroepen).

De ouders werden allemaal op de hoogte gebracht.

AG Stedelijk Onderwijs

De centrale diensten van Stedelijk Onderwijs blijven bereikbaar.

27 kleuterafdelingen en 10 lagere scholen zijn volledig gesloten. Er wordt altijd noodopvang voorzien. In een 16-tal scholen is er een verstoorde werking.

Sociale centra en andere diensten van sociale dienstverlening

Met uitzondering van het sociaal centrum Borgerhout zijn alle sociale centra en andere diensten van sociale dienstverlening open.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.