Skip to Content

Verstoorde dienstverlening wegens nationale actiedag op maandag 6 december

Vandaag organiseren ACOD en ACV-OD een nationale actiedag. Die heeft gevolgen voor de dienstverlening van stad Antwerpen. Hieronder staat een overzicht. Dat is ook te vinden op www.antwerpen.be. ​

Stadsloketten

Alle stadsloketten zijn geopend. De stadsloketten werken op afspraak. Afspraken kunnen geboekt worden op www.antwerpen.be/afspraak of via het nummer 03 22 11 333.

Antwerpenaren kunnen overigens steeds gebruikmaken van het e-loket op de website voor de aanvraag van documenten: www.antwerpen.be/e-loket.

Stedelijk contactcenter en bezoekerscentrum

Het stedelijk contactcenter is bereikbaar.

Bij Visit Antwerpen zijn zowel de brandstore in station Antwerpen-Centraal als Het Steen normaal geopend.

Huisvuilophaling en recyclageparken

De huisvuilophaling van vandaag is sterk vertraagd in heel Deurne, Borgerhout extra muros, Zurenborg, rondom het Centraal station en Haringrode (tussen de Zoo en het stadspark). De stad vraagt aan haar inwoners om indien mogelijk hun afval terug binnen te nemen. Om de straten zo snel mogelijk terug proper te krijgen zal op veel plaatsen niet-selectief worden opgehaald en gaat alle afval daar in één huisvuilwagen.

De ophaling van sluikstort en het ledigen van papiermanden wordt vandaag minimaal uitgevoerd. Ook bij de veegdienst zijn niet alle medewerkers aanwezig en wordt er gefocust op de grote assen. Het ledigen van de ondergrondse sorteerstraten verloopt normaal. De afspraken voor de grofvuilophaling werden geannuleerd en verplaatst naar een ander moment. Er is vandaag geen graffitiverwijdering.

Alle stedelijke recyclageparken zijn vandaag gesloten.

Bibliotheken en cultuurcentra

Op maandag hebben de meeste bibliotheken en cultuurcentra hun wekelijkse sluitingsdag. Enkel de bibliotheken Permeke, Kielpark, Brederode, De Vertellerij, Vrede en Arena zijn open. Zij hebben geen hinder van de vakbondsactie. Bib Elschot is gesloten maar biedt wel studieplekken aan vandaag.

Stedelijke musea en erfgoedinstellingen

Op maandag hebben de meeste musea en erfgoedinstellingen hun wekelijkse sluitingsdag. Enkel DIVA is geopend.

Zwembaden en sportinfrastructuur

Het grootste deel van de sportinfrastructuur van de stad is gewoon open.

Uitzonderingen:

  • Zwembad Wezenberg en zwembad Ieperman (Wilrijk) zijn gesloten ten gevolge van de vakbondsactie.
  • Mogelijk is er ook hinder in zwembad Sorghvliedt (Hoboken) vanaf 15 uur.
  • Openluchtcentrum Ruggeveld is gesloten wegens werkzaamheden aan de infrastructuur.

Kinderopvang (stedelijke opvanglocaties)

Van de 16 locaties voor stedelijke kinderopvang zijn er 2 open, 6 deels open (dus niet voor alle leefgroepen) en 8 volledig gesloten. Alle ouders werden vooraf verwittigd.

AG Stedelijk Onderwijs

Bij het stedelijk onderwijs is er momenteel geen hinder.

Sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening

Alle sociale centra en andere diensten voor sociale hulpverlening zijn open.

Zorgbedrijf Antwerpen

In de woonzorgcentra, de centra voor jeugdzorg en voor de zorgbehoevende klanten van de thuisdiensten van Zorgbedrijf Antwerpen is de dienstverlening gegarandeerd. De dienstencentra zijn gewoon open.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Dirk Delechambre Woordvoerder stad Antwerpen

 

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.