Verlenging tijdelijke sluiting eetgelegenheid Groeningerplein

De burgemeester beslist om de sluiting van een eetgelegenheid op het Groeningerplein met twee maanden te verlengen. Er blijkt een te hoog risico voor klanten die slachtoffer kunnen worden van toekomstige vechtpartijen en vernielingen, in het kader van een vete tussen de uitbater en het slachtoffer van een steekpartij eerder dit jaar.

Op 18 maart 2023 vond er in en rond een eetgelegenheid op het Groeningerplein een ernstige vechtpartij plaats na een discussie. Na de vechtpartij, met een steekincident tot gevolg, waren er talrijke beschadigingen aangebracht in de inrichting. Zo was de glazen toegangsdeur verbrijzeld omdat er een metalen tafel door het glas van de deur was gegooid en lagen er meubels tot op het voetpad. Binnen was er eveneens een glazen drankkoeler vernield en op de toonbank lag een keukenmes. Ter plaatse trof de politie weliswaar niemand meer aan. Op het ogenblik van de feiten vonden er verbouwingswerken plaats in de zaak en was deze nog niet geopend voor publiek.

Tijdens de controle kreeg de politie bovendien melding van de medische diensten dat er een persoon in levensgevaar was binnengebracht met een steekwonde. De bestuurder werd aangehouden als verdachte van de steekpartij. Naar aanleiding van deze feiten werd de inrichting gerechtelijk verzegeld en in april 2023 besliste de burgemeester om de inrichting te sluiten voor een termijn van twee maanden. Bijkomend gaf de burgemeester opdracht aan de politie om een nieuwe evaluatie te maken voor de bedreiging van de openbare veiligheid in en rondom de inrichting.

De politie vermeldt in een latere administratieve akte dat het risico op nieuwe feiten in en rondom de inrichting groot is en een nieuwe confrontatie of wraakacties niet uit te sluiten zijn. De twee rivaliserende partijen zijn bij de politie gekend voor de verkoop van verdovende middelen en wonen allebei op wandelafstand van het Groeningerplein. De heropening van de inrichting zou een negatieve weerslag kunnen hebben op de gespannen band tussen beide partijen. Uit vaststellingen bleek immers dat de entourage van het slachtoffer zich na de steekpartij naar de inrichting begaf en deze op gewelddadige manier vernielde. De rechter oordeelde dat het risico groot is op nieuwe acties, wat ook blijkt ook uit de beoordeling om een absoluut contactverbod op te leggen aan de bestuurder. Door de heropening bestaat bovendien de kans dat dit algemene contactverbod niet nageleefd kan worden.

Uit de vaststellingen van de politie en de nieuwe evaluatie van het risico, blijkt dat de uitbating van de eetgelegenheid op het Groeningerplein nu en ook in de toekomst de openbare veiligheid en rust mogelijk kan verstoren. Dit houdt een groot risico in, niet alleen voor betrokkenen maar ook voor klanten, buurtbewoners en toevallige voorbijgangers, gelet op het extreem gewelddadige karakter van de vechtpartij en het gebruik van messen. De inrichting, gelegen in de nabijheid van openbaar vervoer en scholen, ligt daarenboven aan een speelplein, waar ook veel gezinnen met kinderen wonen. Deze buurt is bovendien gekend als plaats waar de leefbaarheid onder druk staat onder meer door druggerelateerde incidenten, vechtpartijen, veelvuldige verkeersovertredingen en geluidshinder. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare veiligheid in het gedrang komt, besliste hij de sluiting van de eetgelegenheid te verlengen met een termijn van twee maanden. Na afloop van deze termijn zal de politie de gevaarsdreiging opnieuw evalueren. Als blijkt dat er nog altijd ernstige aanwijzingen zijn dat de openbare veiligheid in het gedrang komt, kan de opgelegde sluiting verlengd worden.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.