Verlenging sluiting shishabar Turnhoutsebaan

Het college besliste op vrijdag 2 februari om de sluiting van een shishabar op de Turnhoutsebaan te verlengen. De zaak mag pas terug open nadat aan alle opgelegde voorwaarden voldaan is.

De uitbating van een shishabar op de Turnhoutsebaan is stelselmatig in strijd met de voorwaarden uit het uitbatingsreglement, de politiecodex, de rookwetgeving en camerawetgeving. Bij verschillende controles in het verleden werden er terugkerende inbreuken vastgesteld. Vanwege de omvang, de ernst en het weerkerende karakter van de begane inbreuken besliste het stadsbestuur in maart 2023 dan ook om de inrichting vier maanden te sluiten, en bijkomende voorwaarden op te leggen alvorens de zaak terug mocht openen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de brandveiligheidsvoorwaarden nageleefd moeten worden. Ook moeten er een of meerdere bestuurders en feitelijke verantwoordelijken aangesteld zijn die voldoen aan de moraliteitsvoorwaarden van het uitbatingsreglement. Tot slot moet er een uitgewerkt plan van aanpak, inclusief een financieel plan, worden overgemaakt aan en goedgekeurd door de politie.

Voorwaarden niet nageleefd

Uit nieuwe vaststellingen blijkt dat de opgelegde voorwaarden nog steeds niet werden nageleefd en dat de uitbater ook geen blijk geeft om concrete en afdoende maatregelen te nemen om te voldoen aan deze voorwaarden. Zo merkte de politie in november dat er licht brandde in de inrichting. De deur was slotvast en er was geen inkijk mogelijk. Na meerdere keren aankloppen kreeg de politie toegang en werden er binnen personen aangetroffen die in de politionele databestanden onder meer gekend staan voor in- en uitvoer van drugs. De eerste verdieping werd ingericht met een salon en er waren aanwijzingen dat er meerdere personen aanwezig waren, die het pand via de geopende achterdeur verlaten hebben op het ogenblik dat de politie aanklopte. Hierna verwijderde de politie de plastiek aan de deur en ging over tot een sluiting. Verder deed de betrokkene beroep op niet erkende aannemers. Ook is hij niet op de hoogte van de financiële toestand waaronder zeer veel schulden, en brengt hij de vereiste economische verplichtingen niet in orde. Er bestaat bovendien geen enkele zekerheid dat de gebrekkige uitbating, de financiële bedrijfsvoering en de illegale praktijken uit het verleden, vermeden zullen worden in de toekomst.

Een verlenging van de sluiting is dan ook noodzakelijk, waarbij de zaak nog steeds pas kan heropenen nadat alle voorwaarden zijn nageleefd.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.