Trendrapport met mobiliteitsdata toont groeiend aandeel van fiets

Trendrapport met mobiliteitsdata toont groeiend aandeel van fiets

Stad Antwerpen zet de voorbije jaren steeds meer in op actieve en duurzame mobiliteit. Door daarbij alle mobiliteitstrends en -evoluties nauwgezet op te volgen, kon en kan de stad gericht te werk gaan en bijsturen waar nodig. Uit het nieuwe trendrapport mobiliteitsdata blijkt onder andere dat bij de bewoners de fiets terrein blijft winnen op de auto.

2022 blijkt voor de modal split, de onderlinge verhouding tussen verschillende vervoersmodi, in Antwerpen een belangrijk jaar: voor de eerste keer had de fiets een groter aandeel dan de auto in het woon-werkverkeer van de Antwerpenaren: 42,6% fiets versus 36,2% auto. De stijgende populariteit van de elektrische fiets is daarbij een belangrijke motor voor het veranderende mobiliteitsgebruik in Antwerpen. In 2022 zien we 46% meer fietsers ten opzichte van 2015. Ook voor verplaatsingen naar school (45% fiets) en in de vrije tijd (42,8% fiets) blijft de fiets aan populariteit winnen en blijft het autogebruik dalen. Ook groeit het aandeel van het openbaar vervoer opnieuw na de forse daling tijdens corona.

Geografische verschillen

Het trendrapport haalt ook enkele interessante geografische verschillen in de stad aan:

 • Het autobezit binnen de Ring is meer dan 15% lager tegenover buiten de Ring: 68,5% van de Antwerpse gezinnen binnen de Ring bezit een auto, ten opzichte van 84,8% van de gezinnen buiten de Ring.
 • Voor woon-werkverkeer is de auto populairder in enkele districten buiten de Ring, zoals Wilrijk, Merksem, Ekeren en Hoboken.
 • Het verschil in de modal split tussen werknemers in de stad ten opzichte van de (ruimere) vervoerregio Antwerpen is nog altijd significant:
  • In de stad pendelde in 2022 40,8% van de werknemers met de auto en in de vervoerregio 58,1%;
  • 35% van de werknemers in de stad fietst naar het werk ten opzichte van 30,7% van de vervoerregio;
  • ook in het gebruik van het openbaar vervoer is er een verschil: 15,5 % van de werknemers in de stad pendelt met het openbaar vervoer en 4,3% in de vervoerregio.
Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Deze cijfers zijn het resultaat van een beleid dat mensen ertoe aanzet om zich duurzaam te verplaatsen. We doen dat door aantrekkelijke alternatieven aan te bieden en mensen te helpen om keuzes te maken. Ook investeren we in veilige en comfortabele verkeersinfrastructuur. Op die manier realiseren we een blijvende modal shift voor Antwerpen en de regio."

Enkele interessante cijfers

In 2022 telde de stad:

 • twee keer meer thuiswerkende Antwerpenaren ten opzichte van 2019;
 • 41% extra deelmobiliteitsvoertuigen ten opzichte van 2020;
 • ook staan er 64 keer meer elektrische laadpalen in de stad tegenover 2016;
 • 578 km fietspaden;
 • 41 km woonerven;
 • 48 km voetgangerszones;
 • 20,7 km fietsstraten;
 • 764 km trage wegen;
 • 97% van de Antwerpenaren woont in een zone 30, dit is een stijging met 89% ten opzichte van 2012.

Samen met inwoners, overheidspartners en bedrijven werkt Antwerpen aan een bereikbare stad, met leefbare straten op mensenmaat. Een brede waaier van vervoersmogelijkheden helpt gebruikers om een bewuste keuze te maken. Stad Antwerpen blijft de komende jaren inzetten op deze aanpak.


Het volledige trendrapport met alle mobiliteitscijfers is online beschikbaar op https://magazine.slimnaarantwerpen.be/mobiliteitstrends2022.

De hoofdfoto van dit persbericht staat op de mediagalerij. Hij is enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.