Toekomstplannen voor wijk Europark op Linkeroever goedgekeurd 

Toekomstplannen voor wijk Europark op Linkeroever goedgekeurd 

Het Antwerpse college keurde het Masterplan Europark goed. Daarin beschrijft de stad haar visie op de ontwikkeling van deze wijk op Linkeroever tot een bruisend stukje ‘parkstad’. Het plan zal er zorgen voor een leefbare, klimaatrobuuste en groene omgeving. 

De stad maakte een Masterplan op om de omgeving van de woonblokken in Europark op Linkeroever grondig aan te pakken. In deze wijk, gelegen tussen de Halewijnlaan, Gloriantlaan, Emile Verhaerenlaan en Tijl Uilenspiegellaan, vernieuwt en moderniseert Woonhaven Antwerpen de hoogbouw.  

Het Masterplan heeft drie grote lijnen

  • Europark als essentiële schakel in het landschap 

De wijk ligt zeer centraal tussen grote groene gebieden: Middenvijver/Het Rot, Galgenweel, Sint-Annabos en de Scheldeboorden. Dat is uniek. Het gebied tussen de woonblokken is daarom erg belangrijk: de padenstructuur wordt versterkt en de wijk wordt verder vergroend. Zo ontstaat een aangename leef-, woon- en speelomgeving. 

  • Een flexibele bebouwingsstrategie  

Het landschap dient als basis voor de inrichting van de wijk. De zones waar nieuwe bebouwing mogelijk is, worden logisch ingepast in het landschap. Dat landschap krijgt een gestructureerd netwerk van paden. Extra woonruimte wordt mogelijk in ranke torens, die een contrast vormen met de bestaande blokken. Ook kunnen er lagere gebouwen bijkomen, die een overgang helpen maken tussen hoog- en laagbouw. Kwalitatieve parkeergebouwen vervangen parkeerheuvels en vormen mobiliteitshubs voor verschillende vervoersvormen. Ze worden zo ontworpen dat ze op termijn kunnen worden aangepast voor andere doeleinden, als de vraag naar parkeerplaatsen verandert. 

  • Klimaatrobuuste leefbuurt 

De wijk wordt klaargemaakt voor de toekomst: energiezuinig en klimaatbestendig. Waterbeheer krijgt vorm door ondergrondse opvang en vertraagde doorstroming richting Middenvijver/Het Rot. Er wordt bij de bebouwing rekening gehouden met lucht, geluid, licht en energie, om zo een aangename leefomgeving te creëren. In het park kan nieuwe recreatieve invulling komen, die mee bijdraagt aan een levendige en aangename wijk, zoals bijvoorbeeld een speeltuin of een sportinstallatie. 

Het Masterplan zal als basis dienen voor de herinrichting van de openbare ruimte in de wijk in de nabije toekomst. Zo wordt wonen en vertoeven in Europark nog aangenamer. 

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De wijk Europark op Linkeroever ligt op een unieke locatie, centraal tussen Middenvijver, Galgenweel, Sint-Annabos en de Scheldeboorden. Dit Masterplan focust op een logische verbinding tussen deze groene gebieden. Het legt naast op groen ook de nadruk op leefbaarheid en duurzaamheid. Nieuw ingerichte binnengebieden maken een slimme combinatie van woon-, werk- en andere functies mogelijk. Dankzij dit Masterplan gaat Europark een duurzame toekomst tegemoet en zetten we verder in op de opwaardering van Linkeroever.” 

Al deze info staat ook op www.antwerpenmorgen.be/europark.


In de mediagalerij staat een reeks foto's van de wijk op dit moment. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

Copyright hoofdfoto: LUCID

Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.