Tijdelijke sluiting pand Boomgaardstraat

De burgemeester besliste om een pand in de Boomgaardstraat tijdelijk te sluiten wegens ernstige verstoringen van de openbare orde. Het pand waar kwetsbare sekswerkers verbleven, moet al zeker voor een maand dicht: vanaf 23 februari tot en met 22 maart 2024.

Naar aanleiding van verschillende meldingen van overlast voerde de politie een controle uit in een pand in de Boomgaardstraat in Berchem. Zo was er dag en nacht een komen en gaan van mannen die bleven rondhangen in de buurt en was er sprake van geluidshinder. Bovendien creëerden de prostitutieactiviteiten een onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners.

In het pand zelf trof de politie tijdens de controle drie buitenlandse sekswerkers aan. De vrouwen beschikten niet over een huurcontract, maar betaalden de huurgelden cash aan de verhuurder, die door de politie al gekend was in het kader van verhuur van een studio aan een sekswerker voor het uitvoeren van prostitutieactiviteiten. Twee sekswerkers verklaarden dat ze een kamer met gedeelde badkamer huurden op de tweede verdieping. De ene betaalde hiervoor 500 euro per week, de andere 50 euro per dag. Een derde sekswerker, die een kamer met een privé-badkamer op de eerste verdieping huurde, betaalde hiervoor 600 euro per week. Uit de huurovereenkomst tussen de pandeigenaar en de verhuurder bleek echter dat de huurprijs 1750 euro per maand bedraagt. De gevraagde huurprijzen aan de sekswerkers leverden de verhuurder dus een omvangrijke winst op. Bijkomend beschikte de verhuurder niet over de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar om het pand te onderverhuren.

De verklaring van de verhuurder dat hij niet op de hoogte is van de gebeurtenissen in het pand omdat hij geen controle uitoefent, lijkt weinig geloofwaardig. Niet alleen was hij fysiek aanwezig tijdens de controle, hij gaf ook aan boodschappen te doen voor de huurders en op te treden als vertaler voor de Spaanstalige vrouwen. Verder beweerde hij dat de kosten voor schoonmaak en wasserij inbegrepen zijn in de huurprijs.

Uit de overlastmeldingen en vaststellingen van de politie blijkt duidelijk dat er in het pand sekswerkers verblijven en dat het pand een gekende verblijfplaats is voor sekswerkers en klanten die voor overlast zorgen. Ook de manier waarop het pand ter beschikking wordt gesteld, zorgt ervoor dat deze ordeverstorende activiteiten kunnen plaatsvinden. Het risico op voortzetting en herhaling is bovendien reëel. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat het pand voor een termijn van een maand niet meer verhuurd of op een andere manier ter beschikking gesteld mag worden. Pas nadat uit een nieuwe controle door de politie blijkt dat het pand niet meer ter beschikking gesteld wordt van sekswerkers, wordt de opgelegde sluitingstermijn opgeheven.

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.