Tijdelijke sluiting drank- en dansgelegenheid Ernest Van Dijckkaai

De burgemeester besliste om een drank- en dansgelegenheid aan de Ernest Van Dijckkaai tijdelijk te sluiten door ernstige verstoringen van de openbare veiligheid. De zaak blijft gedurende twee weekends dicht, van vrijdagavond 17 tot en met zondagnacht 19 november en van vrijdagavond 24 tot en met zondagnacht 26 november.

In een drank- en dansgelegenheid in de Ernest Van Dijckkaai merkte de politie meermaals op dat niet-bevoegde personen bewakings- en beveiligingsopdrachten uitvoerden.

Bovendien vond er een steekpartij plaats tussen twee klanten, waarbij een van hen ernstig gewond werd aan de heup en een tijdlang in levensgevaar verkeerde. Ondanks het feit dat er heel wat volk aanwezig was, bleek dat niemand de steekpartij effectief had zien gebeuren. Verschillende aanwezigen verklaarden echter wel dat de sfeer binnen grimmig was, en ook dat er een portier tussenbeide kwam. Deze ‘portier’, die door de politie al eerder werd opgemerkt voor de deur van de inrichting, bleek een niet vergunde bewakingsagent tegen wie in het verleden al verschillende pv’s voor het illegaal uitvoeren van bewakingsopdrachten waren opgemaakt. De vaste portier was op dat moment niet meer aanwezig.

Zowel uit het geweldincident als uit de illegale bewakingsactiviteiten, blijkt dat de openbare veiligheid verstoord wordt. Aangezien de burgemeester individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt, op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, besliste hij dat elke vorm van uitbating en/of activiteit in de drank- en dansgelegenheid verboden is gedurende twee weekends. Dat is nodig om op korte termijn de rust in de buurt te herstellen.

Verder moet de uitbater op vrijdag, zaterdag en zondag verplicht gebruikmaken van minstens één officiële bewakingsagent voor de volledige uitbatingsperiode. Als na drie maanden blijkt dat er geen geweldincidenten meer plaatsvinden, mag het gebruik van de bewakingsagent worden ingekort, waarbij zijn aanwezigheid pas vanaf 23 uur vereist zal zijn.

Bovendien mag de politie gedurende een jaar de zaak onmiddellijk ontruimen en sluiten als blijkt dat deze maatregelen niet worden nageleefd

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.