Structurele aanpassingen Burgemeester E. Ryckaertsplein aan station Antwerpen-Berchem

In november 2021 gebeurden twee dodelijke ongevallen veroorzaakt door vrachtwagens op het Burgemeester E. Ryckaertsplein in Berchem. Stad Antwerpen heeft daarom, in samenspraak met district Berchem en de verkeerspolitie, de inrichting en signalisatie op het stationsplein aangepast om de verkeersveiligheid te verhogen.

Aan het station Antwerpen-Berchem gebeurden in november 2021 op zeer korte termijn twee ongevallen veroorzaakt door leveranciers, waarbij twee slachtoffers te betreuren waren. Beide ongelukken gebeurden op het Burgemeester E. Ryckaertsplein, een plaats waar eigenlijk geen gemotoriseerd verkeer is toegelaten.

Om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer in de toekomst nog het plein zou oprijden, paste de stad nu de inrichting en signalisatie aan. Daarnaast kwam er in de Uitbreidingstraat een laad- en loszone, zodat leveranciers hun leveringen vlot en veilig kunnen uitvoeren zonder een overtreding te begaan. De handelaars in en rond het station werden via een infobrief op de hoogte gebracht over de nieuwe laad- en loszone. Stad Antwerpen zal de proefopstelling monitoren en indien nodig tijdig bijsturen.

Overzicht van de aanpassingen

  • Op het Burgemeester E. Ryckaertplein kwamen er paaltjes aan de zijde van het busstation, tussen het Velo-station en de taxistandplaats. Hierdoor is het onmogelijk voor gemotoriseerd verkeer om het plein nog op te rijden.
  • Aan de zijde van de toegang van het busstation (ter hoogte van de Binnensingel) bracht de stad het onderbord ‘uitgezonderd Velo’ aan onder het C3-bord met onderbord ‘uitgezonderd bus en taxi’. Zo blijft de bevoorrading van het Velo-station verzekerd.
  • In de Uitbreidingstraat plaatste de stad E3-verkeersborden (stilstaan - en parkeerverbod) aan de volledige zijde van het stationsplein. Leveranciers mogen hier niet laden en lossen: dat zou een onveilige verkeersituatie creëren omdat er in de Uitbreidingstraat veel bussen, fietsers en voetgangers passeren.
  • Op het voetpad in de Uitbreidingstraat kwam er een laad- en loszone ter hoogte van huisnummers 458 tot en met 462. De zone wordt aangeduid met twee E1-verkeersborden (verboden te parkeren) en duidelijke grondmarkeringen worden nog aangebracht.
  • Het C3-bord (verboden toegang) aan de tunnel onder het station (ter hoogte van Uitbreidingstraat 468) kreeg de onderborden ‘uitgezonderd vergunninghouders’ en ‘uitgezonderd fietsers en speedpedelecs’. 
  • De bestaande busstrook aan de zijde van de huizen in de Uitbreidingstraat werd terug een gewone rijstrook omdat vergunninghouders zoals leveranciers voor de laad- en loszone hier ook mogen rijden. Het betreffende aanwijzingsbord werd dan ook verwijderd.
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.