Start werken nieuwe fietsverbinding in Ekeren

Belangrijke schakel in fietsostrade F12

Stad Antwerpen en het district Ekeren leggen een nieuwe fietsverbinding aan in Ekeren, tussen de Leo Baekelandstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat. Daarmee vullen ze een belangrijk ontbrekend stuk op de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom aan. Vanaf de zomer van 2023 zal dit nieuwe, comfortabele fietspad aansluiten op het fietspad langs Rozemaai op de Ekersesteenweg.

Dit nieuwe fietspad is een onderdeel van de in aanleg zijnde fietsostrade F12, die langs de autosnelweg A12 en verder langs Muisbroek de verbinding maakt met het fietspad op de Noorderlaan, om zo richting haven en Bergen-op-Zoom te gaan.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Wat we hier zien, is niet alleen leuk voor de Ekerenaar die graag fietst. Deze investering maakt ook duidelijk dat we werk maken van de modal shift voor Antwerpen en de ruime regio. Door veilige en comfortabele fietsinfrastructuur aan te leggen wordt het steeds aantrekkelijker om de tweewieler te nemen, zeker voor woon-werkverkeer. Vergeet ook niet de recente uitrol van het netwerk van elektrische deelfietsen van Donkey Republic in de Vervoerregio Antwerpen. Dat zijn allemaal stukken van de grote modal shift-puzzel die we leggen."

Het nieuwe fietspad zal 4 meter breed zijn, met ook een voetpad van 2 meter breed. Het begint ter hoogte van de Leo Baekelandstraat en loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van Schoonbroek steekt het de beek over, en loopt het tussen de beek en de woningen richting Kloosterstraat verder door. Tussen de beek en het fietspad komt een veiligheidsstrook van een halve meter breed.

Story image

Dankzij het nieuwe fietspad kunnen buurtbewoners zich sneller en veiliger richting Antwerpen verplaatsen.

Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Met het doortrekken van dit deel fietsostrade langs de A12 met een lengte van 1,7 kilometer zetten we een belangrijke stap in de realisatie van ons Ekers fietsplan. Voor deze legislatuur plannen we in totaal meer dan 7 kilometer bijkomende fietspaden in Ekeren en zetten we ons ontegensprekelijk op de kaart als een zeer fietsvriendelijk district. Dit nieuwe deel fietsostrade wordt straks ook een belangrijke, veilige en comfortabele verbinding tussen Ekeren, de haven, de stad en de noordelijke randgemeenten.”

Impact voor de omgeving

Bij de aanleg van het fietspad komen er verbindingen voor fietsers en voetgangers aan de Leo Baekelandstraat, Groot Hagelkruis, Vier Kerkenstraat en Tweekronenstraat naar de woonwijken, het basketbalveld en de hondenweides. De bestaande vrijetijdsinfrastructuur blijft grotendeels behouden, het basketbalterrein wordt vernieuwd. Voor elke boom die voor de aanleg moet wijken, wordt er langs het fietspad een nieuwe aangeplant. De meeste bomen blijven echter behouden: zowel als buffer voor de A12 als speelbos voor kinderen.

Het einde van de werken is voorzien voor de zomer van 2023.


U vindt het kaartje uit dit persbericht van de opening in de mediagalerij. Dit is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.