Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk

Start tweede fase restauratie Sint-Jacobskerk

Nu de westzijde klaar is, starten op 7 november ook de werken aan de oostzijde van de Sint-Jacobskerk. De daken en gevels, glas-in-loodramen, binnenmuren en gewelven worden grondig onder handen genomen. Het einde van de volledige restauratie is voorzien in de loop van 2027.

Dinsdag 18 oktober 2022

Met de steun van Onroerend Erfgoed Vlaanderen ging de totaalrestauratie van de gotische Sint-Jacobskerk in de Lange Nieuwstraat in 2019 van start. Tijdens de eerste fase, die nu is afgerond, werd de westkant onder handen genomen. Nu komt de oostzijde aan de beurt.

Bijzonder erfgoed

De prachtige monumentale kerk, die op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela ligt, heeft een 17de en 18de-eeuwse barokinterieur en herbergt de grafkapel van Rubens. De rijke kunstcollectie met waardevolle schilderijen, grafmonumenten en kerkmeubilair maakt van de site bijzonder kunst- en cultuurhistorisch erfgoed. Om deze erfgoedparel terug in alle glorie te laten schitteren, kende de Vlaamse overheid een meerjarige premie van 8.780.000 euro toe.

De grote werken aan de westzijde zijn inmiddels afgelopen, waardoor de kerk sinds november 2021 tijdelijk opnieuw in haar totaliteit te bewonderen is. Begin november 2022 start de tweede fase van de totaalrestauratie. Om de werfzone aan de oostzijde in te richten, sluit het gebouw tussen 7 november en 23 december 2022 de deuren. De werfzone met torenkraan is voorzien aan het zuidportaal in de Lange Nieuwstraat.

Grondige restauratie

Net zoals bij de westzijde van het gebouw zal de aannemer de daken en gevels van de oostzijde herstellen waar nodig. De glas-in-loodramen krijgen een grondige reiniging en herstelling, en een voorzetbeglazing. Aan de binnenzijde zijn er algemene schilderwerken en herstellingswerken aan de muren en gewelven. Ook het vrijmaken en restaureren van een aantal muurschilderingen is tijdens deze fase opgenomen in de planning.

Interieur van de kerk met op de voorgrond het reeds gerestaureerde gedeelte (westzijde), op de achtergrond het deel dat nu wordt aangepakt (oostzijde) ©Sigrid Spinnox
Interieur van de kerk met op de voorgrond het reeds gerestaureerde gedeelte (westzijde), op de achtergrond het deel dat nu wordt aangepakt (oostzijde) ©Sigrid Spinnox

In 2021 won de Rubenskapel de Erfgoed Challenge van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). Deze organisatie neemt de restauratie van de kunstobjecten specifiek in de grafkapel van Rubens op zich.

Blik achter de schermen

De werfzone in de kerk wordt afgeschermd met een grote houten wand. Daarop komt een fotoprint van het interieur, zodat het totaalbeeld behouden blijft. Op twee plaatsen in de wand zijn kijkruimtes voorzien, zodat bezoekers de werfactiviteiten kunnen volgen. Bijkomend staan er schermen die de restauratiewerken in beeld brengen. De werfomheining krijgt ook deze keer een creatieve invulling door illustrator Joris Snaet.

Infomoment

Op woensdag 26 oktober 2022 vindt tussen 18 uur en 20 uur een infomoment plaats, in de ontmoetingsruimte van de kerk in de Lange Nieuwstraat 73A. Buurtbewoners en geïnteresseerden kunnen er met hun vragen over het project terecht.

Bezoekers hebben nog tot 7 november de kans om de kerk in haar totaliteit te bezoeken. De kerk zet daarom tot dan de deuren nog eens extra open met lezingen en een concert. Dat programma is hier terug te vinden.


In de mediagalerij staan foto's van het interieur van de kerk. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.