Start opwaardering stationsomgeving Ekeren  

Stad Antwerpen en district Ekeren vernieuwen de Statiestraat en stationsparking in Ekeren volledig, tussen de Veltwijcklaan en de spoorbrug. Er komt een extra parking die bereikbaar is langs de Bist, en heel wat extra overdekte fietsenstallingen. De werken startten op 27 mei, en als alles volgens plan loopt is de oplevering voorzien in februari 2025. Tijdens de werkzaamheden blijft het aantal parkeerplaatsen in de omgeving steeds behouden en blijven de perrons en fietsenstallingen bereikbaar. 

Stad en district willen de fietsinfrastructuur aan het station verbeteren en de parkeergelegenheden beter spreiden. Tegelijk werkt NMBS aan de verbetering van verschillende stationsomgevingen. Daarom tekende stad Antwerpen een ontwerp voor de heraanleg. Daarbij wordt de fietsostrade verbreed en komen er meer overdekte fietsenstallingen aan de beide spoorzijden. Ook het opnieuw inrichten van de publieke ruimte met enkele kleinschalige groene stationspleintjes wordt er in meegenomen.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Eerder al legden we fietsostrades en zelfs een fietstunnel aan bij het Ekerse station, wat de bereikbaarheid enorm verbeterde. De ligging van het station Ekeren is immers ideaal als overstappunt voor woon-werkverkeer richting stad en haven. Nu pakken we de hele omgeving aan en leggen faciliteiten aan om die overstap te vergemakkelijken. Dit zijn belangrijke investeringen in het kader van de modal shift voor stad en regio."
Districtsburgemeester Koen Palinckx: “Met de heraanleg van de stationsomgeving Ekeren zetten we in op reizigerscomfort en bereikbaarheid. Een gloednieuwe parking aan de zijde van de Bist met 46 parkeerplaatsen, nieuwe overdekte fietsenstallingen, een bredere fietostrade en twee stationspleintjes zijn hierbij de blikvangers” 

Statiestraat heringericht 

De bestaande parking aan de Statiestraat wordt heringericht. Er wordt gekozen voor schuinparkeren op de NMBS-parking. Zo wordt er voldoende ruimte vrij gemaakt voor fiets- en wandelverkeer. Het aantal parkeerplaatsen vermindert dan van 89 naar 53, maar wordt gecompenseerd in de bijkomende parking tussen Bist en spoorweg. Tussen de parking en de Statiestraat wordt het fietspad omgevormd tot een volwaardige fietsostrade F14 met een breedte van 4,50 meter. Een groenstrook met 12 nieuwe bomen vormt de scheiding. 

De Statiestraat wordt versmald naar 4,65 meter om de  snelheid in te perken. Langsparkeren op de Statiestraat langs de zijde van de bebouwing blijft behouden, in de parkeerstrook worden ook enkele groenvakken met 7 nieuwe bomen voorzien. Het voetpad wordt verbreed naar 1,90 meter. 

Fietsenstallingen 

Aan de beide zijden van het spoor worden er op twee locaties fietsenstallingen voorzien. Die zijn overdekt en bieden ruimte aan ongeveer 400 fietsen van verschillende formaten. Aanvullend wordt ter hoogte van de fietstunnel nog een extra, volledig afgesloten, fietsenstalling voorzien. Deze stalling kadert binnen het project ‘Slimme Schakels’ en biedt gebruikers de mogelijkheid om, na registratie, hun fiets extra veilig te stallen.  

Verschillende kleinschalige stationspleintjes worden ingericht met hoogwaardige materialen en bieden een harmonieuze balans tussen gebruiks- en verblijfskwaliteit. Naast fietsenstallingen komen er groenvakken en zitgelegenheden, wat bijdraagt aan een aangename verblijfsomgeving.  

Extra parking 

Op het NMBS-perceel tussen de Bist en de spoorweg wordt een bijkomende groene parking aangelegd voor 42 wagens en een overdekte fietsenstalling voor 48 gewone en 6 buitenmaatse fietsen. Deze parking bevindt zich langs de fietstunnel op het perceel waar voordien hondenschool KUNOS gevestigd was. De parking wordt uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, waardoor regenwater grotendeels lokaal kan infiltreren. Dit vermindert de belasting van het rioolstelsel bij extreme neerslag. 

Minimale hinder 

Om de hinder voor reizigers en omwonenden tot een minimum te beperken, worden de werkzaamheden in zes fasen uitgevoerd. Hierdoor blijft het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de stationsomgeving behouden en blijft de bereikbaarheid van de perrons en fietsenstallingen gewaarborgd gedurende de gehele bouwperiode. 

Stad Antwerpen, district Ekeren en NMBS werken samen in het kader van de Minder-Hinder maatregelen en Slim naar Antwerpen.  

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Koen Palinckx Districtsburgemeester district Ekeren
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Kelly Stark Communicatieverantwoordelijke district Ekeren
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.