Start heraanleg straten in wijk Molengeest in Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Start heraanleg straten in wijk Molengeest in Berendrecht-Zandvliet-Lillo 

Pilootproject Antwerpen breekt uit 

De heraanleg van een aantal straten in de wijk Molengeest in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gaat van start. Die kadert in het project ‘Antwerpen breekt uit’, waarbij stad en district onderzoeken hoe een klimaatrobuuste én praktisch ingerichte straat eruit moet zien. Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken tegen het einde van dit jaar afgerond. 

De heraanleg in Molengeest is een van de twee pilootprojecten van het ‘Antwerpen breekt uit’-traject. De Brusselstraat in district Antwerpen vormt de andere. De stad en het district willen nagaan hoe straten eruit moeten zien om een antwoord te bieden op klimaatuitdagingen zoals wateroverlast bij hevige regen of hitte tijdens warme zomers. Tegelijk moeten straten verschillende functies, zoals toegangsweg, ontmoetingsplaats en speelruimte vervullen voor bewoners. Binnen dit traject wordt onderzocht hoe die twee uitgangspunten met elkaar verzoend kunnen worden.  

Participatietraject 

In de wijk Molengeest krijgen het Burgemeester Verhulstplein en een deel van Oostmolengeest een volledige heraanleg. Omdat een wijk in de eerste plaats op maat van haar bewoners moet gemaakt zijn, speelden de buurtbewoners een belangrijke rol in het ontwerpproces. Zij konden input leveren op het conceptontwerp en voorontwerp. Het ontwerpteam ging telkens aan de slag met die input, waarna het resultaat werd teruggekoppeld. Zo gingen stad, district en buurt samen aan de slag om de wijk klaar te maken voor de toekomst. 

Volledige heraanleg 

De focus ligt daarbij op ontharden en vergroenen om de wijk beter bestand te maken tegen hevige regenval en hittegolven. 

  • Het bestaande centrale parkje verdubbelt in oppervlakte, van 950 m² naar 1900 m². 
  • Er komen een aantal recreatieve functies: natuurlijke speelaanleidingen, eetbaar groen en een picknickplek.  
  • Er komt meer schaduw: 26 van de bestaande bomen worden toekomstbomen en er komen 18 nieuwe bomen bij, waarvan 11 in het parkplein en 7 in het woonerf. 
  • Regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd via grote wadi’s

Qua verkeer zijn er ook enkele ingrepen: 

  • Parkeren wordt ingericht volgens de geldende parkeernormen
  • Het projectgebied wordt ingericht als woonerf
  • Er komt enkelrichtingsverkeer in de wijk om sluipverkeer tegen te gaan.  

Als alles vlot verloopt, zijn de werken klaar tegen eind dit jaar. 

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Aangenaam slenteren door straten, gezellig vertoeven op pleinen en zich efficiënt verplaatsen van punt A naar punt B wordt dankzij ‘Antwerpen breekt uit’ in harmonie gebracht met de klimaatdoelstellingen van stad Antwerpen. Samen met het district maken we met dit project de straten klaar voor de toekomst met het oog op klimaatverandering. In een klimaatrobuuste straat vind je meer vergroening, ontharding, ruimte voor water en staat verbinding centraal. Door meer groen en water in de straat, geniet je van meer schaduw en koelte tijdens warme zomers en ervaar je minder wateroverlast tijdens hevige regenval. Dat we dit nu kunnen creëren in overleg met de Antwerpenaar zorgt voor een echt toekomstproof project.” 

De pilootprojecten ‘Antwerpen breekt uit’ kaderen in het project ‘Vlaanderen breekt uit’, de proeftuinen ontharding van het Departement Omgeving. De verschillende partners zijn het Vlaamse Departement Omgeving, Aquafin, water-link en stad Antwerpen en haar districten. 


In de mediagalerij staat de luchtfoto van het projectgebied (©Tim Boydens). Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Rudi Sempels Districtsschepen district Berendrecht-Zandvliet-Lillo voor cultuur & erfgoed, evenementen, publiek domein, milieu, waterhuishouding, decentralisatie, lokaal sociaal beleid
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Liesbeth Sleymer Communicatieverantwoordelijke district Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.