Stad zoekt ontwerpteams voor heraanleg Koningin Astridplein

Stad zoekt ontwerpteams voor heraanleg Koningin Astridplein

Stad Antwerpen wil het Koningin Astridplein, het historische plein aan het station Antwerpen-Centraal, volledig heraanleggen. Inmiddels keurde het college de ‘selectieleidraad’ voor deze heraanleg goed. Dat betekent dat ontwerpteams zich vanaf nu kandidaat kunnen stellen, en een voorstel kunnen doen voor een integrale heraanleg, rekening houdend met de ambities van de stad. De bedoeling is om in het voorjaar van 2024 op basis van de inzendingen vier teams te selecteren, en in het najaar van 2024 de definitieve keuze te maken.

Het Koningin Astridplein is niet alleen historisch belangrijk; door zijn ligging en de aanwezigheid van het station Antwerpen-Centraal vormt het ook een belangrijke toegang tot de stad. Door het intensieve gebruik van het plein is het aan een heraanleg toe. Ook zijn de verschillende vormen van openbaar vervoer en deelmobiliteit er te veel versnipperd. Tot slot wil het stadsbestuur de verbinding tussen de boven- en ondergrond op het plein versterken. Daarom gaat de stad nu op zoek naar ontwerpteams. De selectieprocedure zal lopen onder begeleiding van de stadsbouwmeester, om maximaal ontwerpteams te bereiken die voeling hebben met de specifieke Antwerpse context.

Ambities voor het Koningin Astridplein

De stad wenst een integrale heraanleg van zowel het plein zelf als de onderbouw (niveau -1) te laten uitwerken en uitvoeren. Met de heraanleg wil Antwerpen drie ambities realiseren:

  • Het Koningin Astridplein moet een slimme, flexibele, compacte vervoersknoop worden. Op dit moment is het aanbod te versnipperd en zijn er vaak conflicten tussen verschillende verkeersgebruikers.
  • De verblijfswaarde van het plein moet verbeterd worden. Zo moet het sociaal veilig en aangenaam zijn om op het Astridplein te vertoeven en ook moeten de vele trekpleisters, zoals de Zoo, het station Antwerpen-Centraal en de Koningin Elisabethzaal, tot hun recht komen.
  • Het plein moet klimaatbestendig worden zodat het klaar is voor de toekomst. Groen en water zijn hierbij belangrijke elementen.
Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Ik wens de ontwerpteams veel succes om de drie ambities met elkaar te laten verzoenen. Als toegangspoort van Antwerpen moet het Koningin Astridplein terug een plaats worden waar Antwerpenaren fier op zijn!”

Het plein wordt gebruikt door een gezonde mix van wijkbewoners, inwoners van stad Antwerpen en reizigers van buiten de stad. Om de verschillende visies op het plein te kunnen capteren, organiseerde de stad in september 2022 een online bevraging. Die werd zowel verspreid via een bewonersbrief als via borden op het plein met een QR-code. Meer dan duizend respondenten gaven aan wat voor hen de belangrijkste verbeterpunten van het Koningin Astridplein zijn.

Timing

Nu de selectieleidraad is goedgekeurd, kunnen ontwerpteams zich kandidaat stellen. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2024 vier ontwerpteams te selecteren.

Op dit moment werkt de stad aan een projectdefinitie op basis van de ambities en de input van de bevraging. In die projectdefinitie wordt het programma voor de heraanleg gedefinieerd. Ze zal dit najaar voorgelegd worden aan het college. Na goedkeuring daarvan kunnen de geselecteerde ontwerpteams ermee aan de slag om hun voorstel uit te werken.

In het najaar van 2024 tot slot wordt op basis van de voorstellen bepaald welk team het effectieve ontwerp mag uitwerken. Ter voorbereiding daarvan organiseert de stad een inspraakmoment voor haar inwoners en passanten op het plein.

Er is ook info te vinden over de heraanleg van het Koningin Astridplein op www.antwerpenmorgen.be/astridplein. ​


U vindt de hoofdfoto (©Sigrid Spinnox) in de mediagalerij. Deze foto is uitsluitend bestemd voor gebruik door de pers. ​

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.