Stad zoekt nieuwe bestemming voor Catershoeve in Merksem

Stad zoekt nieuwe bestemming voor Catershoeve in Merksem

De beschermde Catershoeve in Merksem krijgt een nieuwe bestemming. De stad voerde de afgelopen jaren een uitgebreid bouwtechnisch en historisch onderzoek uit, en zoekt nu een gemotiveerde koper om het gebouw in zijn oude glorie te herstellen en een nieuwe bestemming te geven. Geïnteresseerden kunnen een projectvoorstel indienen tot begin september.

De U-vormige boerderij aan de Catershoflaan in Merksem staat sinds 2020 leeg. Recent waren er nog stutwerken aan de dakconstructies, maar het geheel is aan een grondige opknapbeurt toe. Daartoe zoekt de stad een nieuwe eigenaar voor de site. Voorwaarde is dat de volledige hoeve wordt gerestaureerd. Aangezien de site erkend is als monument en bouwkundig erfgoed, kan er voor de restauratie- en renovatiewerken een erfgoedpremie aangevraagd worden bij de Vlaamse overheid.

Maatschappelijke meerwaarde

De Catershoeve moet een nieuwe kwalitatieve invulling krijgen. Belangrijk daarbij is dat de nieuwe bestemming onder andere een maatschappelijke meerwaarde creëert voor de buurt en bijdraagt aan de levendigheid van de wijk.

Burgemeester Bart De Wever: “De stad beheert haar monumenten en niet-museaal erfgoed als een goede huisvader en zet de deuren zo veel mogelijk open voor het publiek. Een toegankelijke, functionele en economisch haalbare (her)bestemming staat daarbij voorop. De stad zet hierbij in op medegebruik, samenwerking met de private en civiele sector, en vrijwilligerswerking.”

Geïnteresseerden kunnen een bod met projectvoorstel indienen tot 1 september 2023. In het uitgewerkte projectvoorstel moet duidelijk de visie op en de kwaliteit van de renovatie en restauratie naar voren komen, evenals de nieuwe invulling.

Schepen voor patrimonium en voorzitter van AG Vespa Annick De Ridder: “Voor de beschermde U-vormige boerderij Catershoeve in Merksem gaat de stad op zoek naar een gemotiveerde koper die deze hoeve in haar oude glorie kan herstellen. Bijkomende voorwaarde bij de verkoop is dat er een nieuwe bestemming aan het monument wordt gegeven die een maatschappelijke meerwaarde genereert voor buurt en wijk. We zijn blij dat er zo nieuwe perspectieven komen voor dit bijzondere gebouw, dat jammer genoeg al te lang onderbenut is gebleven.”

Eeuwenoud monument

De vroegste vermelding van de Catershoeve dateert al van 1555. Het was toen niet meer dan een boerderij opgetrokken uit leem en stro. De hoeve zoals we ze nu kennen werd uiteindelijk in 1716 gebouwd door de familie le Cat. In 1973 werd ze officieel gecatalogeerd als monument. De erfgoedwaarde zit vooral in het interieur met de 18de-eeuwse zolderingen en het oorspronkelijke gebinte. De site bestaat uit vier gebouwen: een woonhuis, wagenhuis, stal en schuur.

Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers: “Het districtsbestuur is verheugd dat de Catershoeve na jaren van leegstand in de markt wordt gezet. De renovatie en nieuwe invulling van de hoeve zullen ongetwijfeld een positieve bijdrage leveren aan de uitstraling van de Catershoflaan, waarvan de heraanleg in de loop van 2023 ook wordt gestart.”


​Meer info is te vinden op https://www.agvespa.be/te-koop-te-huur/historische-hoeve-merksem.


Een aantal foto's van de hoeve is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Luc Bungeneers Districtsburgemeester district Merksem
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.