Stad zet verder in op betaalbare kinderopvang met extra middelen

Hogere kinderopvangtoelage voor ouders en uitbaters

Vanaf 1 januari 2024 verhoogt stad Antwerpen de Kinderopvangtoelage voor ouders zowel als uitbaters van kinderopvanglocaties. De maximale toelage die een ouder kan ontvangen stijgt dan van 16 naar 25 euro per dag. Ook kinderdagverblijven die niet werken volgens inkomensgerelateerde tarieven en een vaste prijs vragen, kunnen genieten van hogere inkomsten per dag. Met deze aanpassing maakt de stad kinderopvang nog toegankelijker en betaalbaarder voor ouders met een laag inkomen. Deze beslissing wordt nog ter goedkeuring voorgelegd op de gemeenteraad.

Sinds 2014 zorgt de stad met de Kinderopvangtoelage voor extra financiële ondersteuning waarmee kinderopvanglocaties goedkoper opvang kunnen aanbieden. Op die manier blijft kinderopvang betaalbaar, ook voor ouders met een laag inkomen.

Het initiatief richt zich op ouders met een lager inkomen en kinderdagverblijven die werken met vaste prijzen, waarbij de dagprijs niet afhangt van het inkomen van ouders. De stad betaalt dan een deel van de factuur van de ouders rechtstreeks aan het kinderdagverblijf.

Aanpassing Kinderopvangtoelage

Vanaf 1 januari 2024 verandert stad Antwerpen twee belangrijke aspecten aan de Kinderopvangtoelage: die zal namelijk stijgen, zowel voor ouders als uitbaters. Ouders kunnen dan een maximale toelage ontvangen van 25 euro, waar dat nu nog 16 euro was. Ook voor uitbaters van kinderopvanglocaties zal het nog interessanter worden: zij mogen dankzij de extra middelen een maximale dagprijs vragen van 38 euro, waar dat nu nog 34 euro is. Als die dagprijs stijgt, is dat maximaal 2 euro per jaar, totdat het plafond van 38 euro is bereikt.

Schepen voor kinderopvang Nabilla Ait Daoud: “We blijven inzetten op meer betaalbare en toegankelijke kinderopvang in de stad. We leggen niet alleen de focus op betaalbare facturen voor de Antwerpse ouders, maar komen ook tegemoet aan de kinderopvanginitiatieven die aankijken tegen hogere kosten voor een kwaliteitsvolle opvang.”


​Kinderopvanglocaties die nu al genieten van de Kinderopvangtoelage en door deze verhoging hun dagprijs vanaf 1 januari 2024 omhoog trekken moeten ouders daarvan verwittigen voor 1 november.

Aantrekkelijke mix van ondersteuning

Voor kinderdagverblijven die werken met een vaste prijs wordt het nu nog interessanter om te werken met de kinderopvangtoelage. Ook voor startende uitbaters die nieuwe kinderdagverblijven willen inrichten is de toelage aantrekkelijk.

Tenslotte kunnen ook kinderdagverblijven die al werken volgens het IKT-principe mee genieten van deze toelage, indien zij nog niet gesubsidieerde IKT-plaatsen hebben of nog kunnen uitbreiden. Stad Antwerpen hoopt dat er dankzij deze beslissing meer IKT-mix plaatsen worden georganiseerd en blijft met deze acties inzetten op betaalbare en toegankelijke kinderopvang en een uitbreiding van het aanbod aan kindplaatsen.

Nabilla Ait Daoud Schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking
Roel Veyt Woordvoerder schepen Nabilla Ait Daoud
Samenleven & Welzijn Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.