Stad zet in op groene en klimaatvriendelijke scholen

Stad zet in op groene en klimaatvriendelijke scholen

Stad Antwerpen zet ook in 2022 verder in op de vergroening van schoolpleinen en speelplaatsen en ze verdubbelt de subsidies voor scholen om klimaatbewuste maatregelen te nemen binnen het project Ecoscholen. Enerzijds plant de groendienst bomen en extra groen op de schoolpleinen en zorgt de stad zo voor ontharding van de huidige speelplaatsen. Anderzijds volgen scholen ook een klimaattraject waarbij ze een klimaatwerking uitbouwen. Met deze maatregelen zorgt de stad voor een groene make-over van schoolpleinen en verlaagt ze de drempel voor scholen om klimaatbewuste acties te ondernemen. Deze collegebeslissing moet in april nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vergroening speelplaatsen

Dit jaar komt de groendienst van stad Antwerpen langs bij enkele scholen voor een groene make-over, samen goed voor meer dan 300 m² aan vergroend en onthard schoolplein. De Academie Berchem, de stedelijke kleuterschool De Wereldreiziger en het Stedelijk Lyceum Lamorinière komen dit voorjaar aan bod. In het najaar is het de beurt aan stedelijke basisschool De Kleine Stad.

Op de speelplaats van het Stedelijk Lyceum Lamorinière komen er bomen en vruchtdragende klimplanten voor de pluktuin. Op die manier onthardt de stad ruim 80 m² van het schoolplein waardoor regenwater beter kan infiltreren in de ondergrond. De aanleg van al dat groen zorgt voor verkoeling, betere luchtkwaliteit en het dempt omgevingsgeluiden. Ook kunnen binnen de opleiding 'Voeding en Horeca' de vruchten en kruiden aangewend worden tijdens de praktijklessen.

Schepen voor groen Els Van Doesburg: “Investeren in meer groen is een prioriteit in onze stad. Deze bomen werden gekozen in functie van de beschikbare ruimte. Het zijn sterke bomen die goed gedijen in een stedelijke omgeving. De aanplantingen gebeuren door de eigen groendienst. De stad beschikt hiervoor over een geëngageerd en professioneel team van deskundige groenmedewerkers. Voor de bomen werd gekozen voor 3 veldesdoorns en een tulpenboom. Deze laatste is ook een toekomstboom. Dat zijn bomen die zowel boven als onder de grond veel ruimte krijgen om te groeien en zo gemakkelijk meer dan 120 jaar worden.”

Ecoscholen

Naast het vergroenen van de speelplaats volgen scholen ook een klimaattraject waarbij ze een klimaatwerking uitbouwen. De stad verdubbelt in het kader hiervan haar subsidies en verlaagt zo de drempel voor scholen om klimaatbewuste maatregelen te nemen. Binnen een klimaattraject worden nu al 19 scholen ondersteund die met alle leerlingen en leerkrachten willen werken aan een klimaatrobuuste natuurspeelplaats en een klimaatwerking willen opzetten. Het gaat hier niet alleen over vergroening, maar ook over andere klimaatgevoelige thema’s zoals natuur en water, klimaatsensibilisering, duurzame en gezonde voeding, duurzame mobiliteit of energie en luchtkwaliteit. Nieuw in het rijtje is het thema gezond binnenklimaat. Scholen kiezen zelf de thema’s waarop ze willen focussen. De stad voorziet coaching en een subsidie die nu wordt verdubbeld tot 30.000 euro.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "We vinden het in Antwerpen ontzettend belangrijk dat op school gewerkt wordt aan klimaatbewustzijn. Het kan gaan over projecten rond energie, voeding of mobiliteit, maar ook over het ontharden en vergroenen van de schoolomgeving zelf. We hebben al heel wat van die projecten ondersteund, we gaan dat nu nog meer doen: we verdubbelen onze inspanning."

Coaching en begeleiding

Een school kan instappen in een klimaattraject door een startadvies aan te vragen. Een adviseur van het Ecohuis brengt de situatie in kaart, informeert en adviseert. Elke Ecoschool krijgt gedurende drie jaar intensieve begeleiding en coaching om haar visie om te zetten in een concreet actieplan. Na die drie jaar kan de school haar werking zelfstandig verderzetten. Stad Antwerpen werkt hiervoor samen met Milieu Op School Antwerpen (MOS) en externe experten waar nodig.

Een Ecoschool kan haar actieplan opbouwen rond twee pijlers. Enerzijds is er een klimaatbewust plan dat maatregelen omvat om de CO2-impact te verkleinen en werkt op gedragsverandering bij leerlingen, leerkrachten en omgeving. Een school kan ook gaan voor een klimaatrobuuste aanpak waarbij ze een natuurspeelplaats, groendak of geveltuin aanlegt en zo werkt rond natuur en water. Ook hier is bewustwording een belangrijk aspect.

De Neerlandschool in Wilrijk is één van die deelnemende scholen en maakte werk van een klimaatrobuuste schoolspeelplaats. 450 m² van de speelplaats werd onthard, er kwamen regenwaterputten, speelse infiltratiegrachten, een regenwaterpomp om met water te spelen en een wadi waar overtollig regenwater zich in kan verzamelen. De kinderen genieten nu ook van meer uitdaging en spelvariatie op de speelplaats, wat zorgt voor meer sociaal spel en minder ruzies. Leerlingen, ouders en leerkrachten plantten ook nieuwe bomen, struiken en planten.

Scholen die interesse hebben in een klimaattraject, kunnen een startgesprek aangaan met de stad. Meer informatie vinden ze op www.antwerpenvoorklimaat.be/ecoscholen.

Geïnteresseerden kunnen de Neerlandschool en twee andere scholen met natuurspeelplaats ook bezoeken tijdens de Openschooltuinendag op woensdag 18 mei.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg

Copyright headerbeeld: stad Antwerpen

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.