Stad zet belangrijke stappen voor de verdere ontwikkeling van de Stadshaven

Stad zet belangrijke stappen voor de verdere ontwikkeling van de Stadshaven

Stad Antwerpen sloot een overeenkomst met Port of Antwerp-Bruges, waarmee de stad de bediening van de bruggen rondom het Eilandje overneemt. Dit doet ze na een grondige studie naar de optimalisering van de werking van het stadshavengebied. De stad plaatst dit voorjaar ook een nieuw ponton ter hoogte van de Nieuwpoortkaai aan het MAS. Dit ponton draagt niet alleen bij aan de veiligheid aan het dok, maar schept ook extra mogelijkheden voor het Bonapartedok. Deze acties kaderen in de verdere ontwikkeling van het stadshavengebied, zoals uitgetekend in het Stadshavenplan 2020-2023.

Het Antwerpse college keurde op 10 juli 2020 het Stadshavenplan 2020-2030 goed. Met dit plan wil stad Antwerpen, aan de hand van diverse projecten, het unieke stadshavengebied verder ontwikkelen. De stad neemt in kader van dat plan opnieuw enkele cruciale initiatieven die zullen bijdragen tot de maritieme toegankelijkheid en de stedelijke mobiliteit in dit gebied. Dit doet ze nu onder meer door de bediening van de verschillende bruggen en sluizen rondom het Eilandje over te nemen van Port of Antwerp-Bruges.

Stad Antwerpen plaatst ook een nieuw ponton ter hoogte van de Nieuwpoortkaai aan het MAS, waarmee ze verder inzet op de herbestemming van het Bonapartedok als recreatie- en evenementendok. Dat ponton zal 40 meter lang zijn, verbonden met de kade via een loopbrug, voorzien van walstroom en uitgevoerd in duurzaam hout met antislip-functie. Het aangepaste ponton heeft een hoogte van 50 centimeter en overbrugt zo op een veilige en comfortabele manier het bestaande niveauverschil tussen water en kade.

Toegankelijkheid verbeteren

Een grondige analyse van de maritieme toegankelijkheid van het stadshavengebied, de mobiliteit rondom dit centraal gelegen gebied en mogelijke optimalisering van deze factoren leidde tot een overeenkomst tussen stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges. Die overeenkomst omvat de overdracht van de bediening van de verschillende bruggen en sluizen rondom het Eilandje. Dit zal uiteindelijk leiden tot een optimaler bedieningsmodel en de maritieme toegankelijkheid van de jachthavens verhogen én de doorstroming van het verkeer over land vlotter maken.

Bovendien richtte Port of Antwerp-Bruges in overleg met de stad de Royerssluis tijdens de lopende renovatiewerken in om een nautische hoofdtoegang te vormen tot de Stadshaven, specifiek voor de pleziervaartsector en de Antwerpse jachthavens.

Radiocommunicatie stadshavengebied

Momenteel dient het scheepvaartverkeer van, naar en in de Stadshaven gebruik te maken van drie verschillende communicatiekanalen. De stad en PoAB dienden bij de nodige instanties een aanvraag in tot de creatie van één communicatiekanaal. Dat zal niet alleen de veiligheid en coördinatie in het stedelijk havengebied aanzienlijk verhogen, maar het bevordert ook het gebruiksgemak voor bezoekers.

Een nieuw ponton voor de verdere ontwikkeling van het Bonapartedok

Het nieuwe ponton in het Bonapartedok ter hoogte van de Nieuwpoortkaai schept nieuwe mogelijkheden naar waterbeleving en waterrecreatie, voor de rondvaartboten van 'Antwerp Boat Tours' en voor watertaxi’s, en is een eerste stap naar de invulling van het Bonapartedok als recreatie- en evenementendok. Recentelijk werd ook een concessie gelanceerd voor de bouw en uitbating van een drijvende constructie voor waterrecreatie in de stadshaven. ​

De nieuwe aanmeerplaats draagt bij aan de veiligheid van het dok, door via de voorziene reddingsmiddelen recreanten en drenkelingen weer veilig en vlot aan land te krijgen bij problemen. Het ponton is bovendien een bijkomende aanmeerplaats voor de veiligheidsdiensten en het multifunctioneel vaartuig ‘Cetacea’ van de dienst Stadshaven.

Annick De Ridder, schepen voor haven en stadsontwikkeling: “We willen de Antwerpenaar in deze legislatuur dichter bij ‘zijn’ Schelde en dokken brengen. De overdracht van de brugbediening van Port of Antwerp-Bruges naar de stad is goed voor de optimalisering van de werking van de Stadshaven. In dit gebied gebeuren er geen economische havenactiviteiten meer. Kortom, net als de creatie van een nieuw ponton draagt dit initiatief slim bij tot de verdere ontwikkeling van de Stadshaven en het stedelijk gebied waarin deze ligt.”
Burgemeester Bart De Wever: “Met deze aanpassingen kunnen we een veel efficiëntere service aanbieden voor zowel bezoekende pleziervaarten als voor weggebruikers die de bruggen willen oversteken.De reistijd van op de Schelde naar het centrum van Antwerpen zal aanzienlijk ingekort worden. Het Bonapartedok aan het MAS kreeg daarenboven recent een herbestemming als recreatie- en evenementendok. Naast de lopende zoektocht voor een uitbater van een zwembad in het dok, biedt de creatie van een extra ponton bijkomende unieke mogelijkheden voor waterbeleving en recreatie. Bovendien wordt de veiligheid in het dok met dit ponton aanzienlijk verhoogd.”
Bart De Wever Burgemeester
Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder

Copyright headerbeeld: Jonathan Ramael

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.