Stad vraagt omgevingsvergunning Groenplaats en omliggende straten aan

Stad vraagt omgevingsvergunning Groenplaats en omliggende straten aan

De Groenplaats in hartje Antwerpen krijgt een grondige make-over. Niet alleen het plein zelf, ook ondergronds wordt er heel wat vernieuwd. Bovendien krijgen de omliggende straten een heraanleg door het district. Stad Antwerpen heeft nu haar aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend. Als alles volgens plan verloopt, starten de werken in het eerste kwartaal van 2026.

Stad Antwerpen, district Antwerpen, De Lijn en water-link, in samenwerking met parkinguitbater Indigo, hebben ambitieuze plannen voor de Groenplaats. Bovengronds wordt ze volledig vernieuwd. Er komen een moderne centrale toegang naar de ondergrond, een dubbele rij nieuwe bomen rondom het plein, toekomstbomen op de hoeken en nieuwe zitbanken. Ook ondergronds zijn er heel wat verbeteringen zoals een nieuwe grote fietsenparking, een regenwaterbuffer, en een totaalrenovatie van het premetrostation.

Erica Caluwaerts, schepen voor openbaar domein: “Meer ruimte om onze horeca te laten floreren en een aangenaam schaduwrijk plein dankzij toekomstbestendige bomen. De gerenoveerde Groenplaats zal de Antwerpenaar en de bezoeker van onze stad verwelkomen op het mooiste plein van het centrum. Niet enkel bovengronds wordt er gerenoveerd, ook ondergronds veranderen er heel wat zaken: de ondergrondse waterbuffer zorgt voor de opvang van regenwater en de riolering was aan vernieuwing toe. De Groenplaats, en zijn omliggende straten, worden zo opnieuw een ontmoetingsplek voor iedereen.”
Koen Kennis, schepen voor middenstand, toerisme en mobiliteit: "De Groenplaats verdient de beste zorgen, en krijgt die ook. Er blijft evenveel ruimte voor terrassen als vroeger, en door de ondergrondse parking te voorzien van een fietsstalling komen we tegemoet aan een concrete vraag. Tegelijk houden we de omgeving vrij van rondslingerende fietsen. In dezelfde beweging zal ook het premetrostation een upgrade krijgen."

Ook de omliggende straten, die aan vernieuwing toe zijn, krijgen een heraanleg. Die straten zijn de bevoegdheid van het district Antwerpen. Het gaat om de Huidevettersstraat, Meirbrug, Sint-Katelijnevest (ten zuiden van de Lange Nieuwstraat), Israelietenstraat, Schoenmarkt, Groenkerkhofstraat, Kammenstraat en Nationalestraat (bij die twee laatste enkel het stukje ten noorden van de Steenhouwersvest).

Districtsburgemeester Paul Cordy: “Met de heraanleg van de Sint-Katelijnevest, Huidevettersstraat, Kammenstraat en Nationalestraat ten noorden van de Steenhouwersvest en de Groenkerkhofstraat verbetert het district de veiligheid en het comfort van alle weggebruikers en worden een aantal moeilijke verkeersknelpunten weggewerkt.”

Omgevingsvergunningsaanvraagprocedure 

De stad diende nu haar aanvraag voor omgevingsvergunning in bij de Vlaamse overheid. Als die het dossier volledig en ontvankelijk verklaart, volgt het openbaar onderzoek, dat 30 dagen duurt. De beslissing over de vergunning wordt dit najaar verwacht.

Aanbestedingsprocedure 

Door de complexiteit en de centrale stedelijke locatie is er gekozen voor een uitgebreide aanbestedingsprocedure. Daarmee willen de partners een optimale coördinatie van de diverse werkzaamheden binnen de projectzone bereiken, met speciale aandacht voor de bereikbaarheid en leefbaarheid voor alle betrokkenen.

In eerste instantie kunnen daarbij diverse aannemersconsortia met verschillende expertises zich kandidaat stellen om de werken uit te voeren. Daarna start een uitgebreide procedure, met een selectie- en een onderhandelingsfase. Die kan ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen.

Start van de werken 

Als alles vlot verloopt zullen de eigenlijke werken vervolgens starten in het eerste kwartaal van 2026. Dat wil zeggen dat de editie van Winter in Antwerpen 2025 nog op de Groenplaats zal kunnen plaatsvinden. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd over een periode van drie jaar.

De aannemer zal de fasering zo uitwerken dat de toegankelijkheid, leefbaarheid en veiligheid ten allen tijde gewaarborgd blijven. Het centrum van de stad zal steeds bereikbaar blijven.

​De juiste fasering is vandaag nog niet gekend. Die wordt verder uitgewerkt na de aanstelling van een aannemersconsortium. Mogelijk zijn er eind 2025 wel al voorbereidende werken met een beperkte impact, afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de hoofdwerken.

Meer informatie

Handelaars en omwonenden zullen ruim voor de start werken starten nog uitgebreide informatie ontvangen over fasering en bereikbaarheid. Stad Antwerpen coördineert de werken zorgvuldig om ervoor te zorgen dat de binnenstad toegankelijk blijft voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Inschrijven voor de online nieuwsbrief kan ook steeds, via www.antwerpenmorgen.be/groenplaats. Daar staat ook steeds de meest recente informatie.


In de mediagalerij staan toekomstbeelden van de Groenplaats. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Paul Cordy Districtsburgemeester district Antwerpen bevoegd voor publiek domein & mobiliteit en burgerlijke stand
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Andries Gouweloose Publieke Ruimte district Antwerpen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.