Stad voert strijd tegen sluikstort verder op met controleacties

Verhoogde pakkans door samenwerking stadsdiensten en Politiezone Antwerpen bij doorzoeken sluikstort

Stad Antwerpen organiseert, in samenwerking met verschillende stadsdiensten en Politiezone Antwerpen, heel wat controleacties om sluikstortovertreders te betrappen en te sanctioneren. Dat doen ze onder andere door de organisatie van zogenaamde XL-acties, waarbij ze verkeerd aangeboden afval doorzoeken naar bewijsmateriaal. Met de inzet van extra medewerkers en zeer gerichte acties daar waar de overlast het grootst is, werken ze zo dagelijks aan een veilige, propere en aangename stad. Burgemeester Bart De Wever en schepen Els van Doesburg liepen vandaag mee met zo’n XL-actie op de Bredabaan.

In 2022 verzamelden de reinigingsdiensten van stad Antwerpen een duizelingwekkende 5.791 ton zwerfvuil. Voor wat betreft sluikstort zijn de cijfers nog hallucinanter: er werd maar liefst 9.863 ton sluikstort opgehaald.

​Antwerpenaren blijken ondertussen goed te weten hoe ze sluikstort kunnen melden: de stad kreeg 77.746 meldingen. Dankzij die meldingen kunnen reinigingsploegen gericht gaan opkuisen, en in 94 % van de gevallen is het sluikstort al opgeruimd binnen de 24 uur. Daarmee zit de stad mooi binnen de strenge doelstellingen die ze zichzelf oplegt.

Dagelijks rijden er 15 huisvuilwagens door Antwerpen, specifiek voor de opkuis van sluikstort en zwerfvuil en het ledigen van de openbare vuilnisbakken. Honderden afvalophalers en vegers en duizenden vrijwilligers blijven zich dagdagelijks inzetten om Antwerpse straten en pleinen proper te houden.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Els van Doesburg: "Als stad vragen we eigenlijk gewoon aan iedereen om normaal te doen: je afval correct aanbieden en geen zwerfvuil of sluikstort achterlaten. Dat blijkt voor sommige mensen helaas al teveel gevraagd. Het zijn niet de kabouters die sluikstort en zwerfvuil opkuisen maar onze mannen en vrouwen van stadsreiniging. Elke dag opnieuw zetten zij zich in voor een propere stad. Het is deze week de Week van het Afvalteam en ik wil al onze afvalophalers uitdrukkelijk bedanken voor hun dagelijkse inzet en hen een hart onder de riem steken. Het is voor hen en voor mij bijzonder frustrerend om te zien dat pas proper gemaakte straten en pleinen niet veel later opnieuw worden vuilgemaakt door mensen met een mentaliteitsprobleem. Die vetzakkenmentaliteit moet er echt uit. Daarom doen we deze XL-acties en met gerichte PROPER-campagnes blijven we onze bewoners en bezoekers ook wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid om samen de stad proper te houden. De kabouters gaan het niet doen.”

Handhaving

De stad onderneemt dagelijks acties en doet gerichte acties op plaatsen waar de overlast het grootst is. De stadstoezichters gaan elke dag op pad en zorgen, door het vaststellen van overtredingen en het uitschrijven van GAS-pv's, voor een veiligere, properdere en aangenamere woon- en werkomgeving.

XL-acties

Om overtreders te kunnen vatten organiseert stad Antwerpen XL-acties, waarbij ze verkeerd aangeboden afval doorzoeken en zo bewijsstukken verzamelen om overtreders te vatten en te sanctioneren. Verschillende stadsdiensten werken hierbij samen: de huisvuilophaling van stadsreiniging, een sluikstortteam van stadstoezicht, de lokale buurtregie en het wijkteam van Politiezone Antwerpen. De huisvuilophaling laat bij zo’n acties het verkeerd aangeboden afval en dus sluikstort liggen, waarna er bij een grondige controle wordt gezocht naar identiteitsbewijzen van de overtreders. Waar mogelijk bellen ze vervolgens aan, confronteren ze de overtreders en worden er pv’s uitgeschreven. In 2023 vonden er nu al 28 van die acties plaats, en staan er nog 4 op de planning.

Door het succes van deze controleacties in straten waar het nachtophaling is, besloot de stad om de strijd verder op te voeren en de acties uit te breiden. Ook in straten waar ze gewoon overdag huisvuil ophalen zullen er gerichte controles plaatsvinden op sluikstort.

Burgemeester Bart De Wever: “Sluikstort en zwerfvuil zijn een doorn in het oog van elke brave Antwerpenaar. In een vuile straat voelen mensen zich bovendien sneller onveilig. Honderden medewerkers van onze stadsreinigingsdienst geven daarom elke dag het beste van zichzelf om onze straten proper te maken. Zij verdienen daarvoor ons respect. Maar het verhaal eindigt daar niet. Want wie onze stad bevuilt, mag zijn straf niet ontlopen. De ervaring heeft ons geleerd dat heterdaadbetrappingen daar enorm belangrijk voor zijn. Daarom hebben we bijvoorbeeld recent nieuw budget vrijgemaakt om mobiele camera’s aan te kopen die met artificiële intelligentie zelf daders kunnen opsporen. De tijd die we daarmee uitsparen, kunnen we besteden aan meer acties op straat, zoals deze XL-acties. Een goede samenwerking tussen stedelijke toezichtsdiensten en onze lokale politie staat daarbij voorop. Door daders sneller te betrappen en op hun verantwoordelijkheden te wijzen, wordt onze stad properder. En een propere stad is een stad waar alle Antwerpenaren fier op kunnen zijn.”

Verhoogde pakkans

Stad Antwerpen organiseert maandelijks acties, waaronder minstens eenmaal per maand in de Bredabaan en de omliggende straten. Gemiddeld worden er 75 zakken of spullen doorzocht, wat gemiddeld 10 pv’s oplevert. Door op deze manier consequent te controleren en te beboeten groeit het besef dat overtredingen niet onbestraft blijven.

Het aantal uitgeschreven GAS-pv’s in Antwerpen neemt elk jaar toe: in 2019 waren dat er ongeveer 1400, in 2022 steeg dat aantal al naar meer dan het dubbele, tot bijna 3000.

PROPER-campagnes

Via verschillende communicatiecampagnes wil stad Antwerpen bewoners én bezoekers bewustmaken van de eigen verantwoordelijkheid om de stad proper te houden. De centrale boodschap is simpel maar doeltreffend: ‘Doe je dat thuis ook?’. Dit jaar was er onder andere de ludieke rap video van een echte Antwerpse huisvuilophaler en verschillende affichecampagnes.

​Stad Antwerpen herlanceerde maandag 13 november haar succesvolle videocampagne, die opnieuw online te zien is en in de cinema. Daarin worden situaties waarbij mensen het openbaar domein vervuilen, met afval, peuken of hondenpoep, vergeleken met thuissettings en aansluitend de boodschap: ‘doe je dat thuis ook?’.

Je kan een van de video's bekijken via deze link.

Bart De Wever Burgemeester
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Ellen Van Orshaegen Woordvoerder schepen Els van Doesburg
Dienstverlening & Bestuur Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.