Stad verlaagt drijfkrachtbelasting bij gebruik schone energiebronnen

Stad verlaagt drijfkrachtbelasting bij gebruik schone energiebronnen

Vergroening lasten op drijfkracht om duurzaamheid te stimuleren

Stad Antwerpen stelde eind oktober de jaarlijkse aanpassing aan haar meerjarenplan voor. Daarin was ruimte voor de verlaging en vergroening van belastingen voor burgers en bedrijven, in het kader van haar ambitieus klimaatplan. Dat doet de stad nu onder andere door de zogenaamde drijfkrachtbelasting te verlagen bij bedrijven die werktuigen elektrificeren en gebruik maken van hernieuwbare energie. Ook inwoners krijgen een belastingverlaging wanneer ze investeren in fossielvrije verwarming. Met deze inspanningen blijft stad Antwerpen inzetten op haar klimaatambities zoals opgenomen in het bestuursakkoord.

Dankzij inkomsten uit belastingen kan stad Antwerpen de algemene uitgaven financieren én de doelstellingen uit het bestuursakkoord realiseren. Als Antwerpse bedrijven energiezuiniger en duurzamer te werk gaan, helpen ze om de klimaatgerichte doelstellingen uit dat akkoord te bereiken. Een fiscaal doordacht beleid, zoals het vergroenen van de lasten op drijfkracht, beloont de ondernemers voor hun inspanningen.

Eind oktober stelde stad Antwerpen haar aangepaste meerjarenplanning voor, waarin er ruimte was voor de verlaging en vergroening van belastingen voor burgers en bedrijven. Zo wil de stad bedrijven en inwoners extra stimuleren om duurzame keuzes te maken.

Schepen voor financiën Koen Kennis: "Antwerpen is een ondernemersvriendelijke stad, en we willen bedrijven helpen om de omslag te maken naar gebruik van meer duurzame energiebronnen. Ook onze burgers staan we daarin bij door een aantal gerichte maatregelen."

Vergroening drijfkrachtbelasting

Een van de pijlers van de gemeentebelastingen is de drijfkrachtbelasting, een bestaande fiscale last op de drijfkracht, hefkracht en de motoren ongeacht de energiebron die deze in beweging brengt.

Stad Antwerpen besloot om bedrijven vrij te stellen van drijfkrachtbelasting voor werktuigen op elektriciteit of groene waterstof. Zo vergroent de stad deze belasting en stimuleert ze bedrijven om te investeren of gebruik te maken van milieuvriendelijke energiebronnen.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Deze maatregel is belangrijk voor de vergroening van de haven en de Antwerpse industrie. We motiveren ondernemingen om hun motoren fossielvrij te laten draaien. Dit draagt bij aan de leegloop van het stikstofbad.”

Concreet voert de stad deze vermindering in door vrijstellingen voor rollend materieel in te werken in het belastingreglement op de drijfkracht, de hefkracht en de motoren, op voorwaarde dat ze worden aangedreven door elektriciteit (al dan niet via een batterij of brandstofcel).

Ook motoren die technisch geschikt zijn om te draaien op hernieuwbare brandstoffen van niet-biologische oorsprong (zogenaamde “RFNBO's” waaronder groene waterstof) en voldoen aan de strengste Fase V uitstootnormen* ​ worden van belasting vrijgesteld.

*vastgelegd in Verordening (EU) 2016/1628 inzake voorschriften met betrekking tot emissiegrenswaarden voor niet voor de weg bestemde mobiele machines

Vergroening voor burgers

Ook voor inwoners is er een vergroening van belasting voorzien. Wie zijn woning of gebouw fossielvrij verwarmt met een warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet, kan namelijk rekenen op een vrijstelling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing gedurende zes jaar.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Energetisch renoveren kost veel geld. Wie zo’n renovatie aangaat, krijgt nu al hulp via onder meer een voordelige Mijn Verbouwlening. Toch willen we Antwerpenaren nog een extra financieel duwtje in de rug geven om hen aan te moedigen om duurzame keuzes in hun eigen woning te maken. Mensen die het milieu sparen, gaan wij sparen.”

Daarmee wil de stad onder meer de (tijdelijke) meerkost van verwarmen met warmtepompen compenseren en zo ook verhuurders stimuleren om op warmtepompen over te stappen.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck

Copyright headerbeeld: Frederik Beyens

Dienstverlening & Bestuur Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.