Stad treedt op tegen illegale kelderbewoning Hollandstraat

De burgemeester besliste om de bewoning van een kelder in de Hollandstraat met onmiddellijke ingang stop te laten zetten wegens mensonwaardige leefomstandigheden en acute veiligheidsrisico’s, niet alleen voor de bewoner zelf, maar ook voor de andere bewoners van het pand en de omwonenden. De eigenaars van het pand moeten bovendien alle goederen die bewoning van de kelder mogelijk maken, verwijderen en het slot van de toegangsdeur tot het pand herstellen. Er wordt eveneens een woonverbod opgelegd voor de kelder.

Een woontoezichter van stad Antwerpen stelde tijdens de controle van een pand in de Hollandstraat vast dat de kelder bewoond werd, terwijl deze ruimte daar niet voor bestemd is. De voordeur van het gebouw bleek niet te kunnen worden afgesloten en het tegelwerk in de gemeenschappelijke gang op het gelijkvloers was verzakt over de volledige lengte. Ook was er glasbreuk aan de kelderdeur, die werd afgesloten met een fietsslot. Nadat de politie dit slot had opengeslepen, bleek dat de keldertrap een trapleuning ontbrak en op meerdere plaatsen werd onderstut, wat zorgt voor een onveilige situatie. Er was geen stromend water, bruikbare keuken of sanitaire voorziening in de kelder. Er werd vastgesteld dat de bewoner in de kelder slaapt en kookt (met microgolfoven). Verder merkte men dat de doorgang tussen de twee kelderruimten wordt onderstut en bleken de I-profielen aan de gewelven verroest, waardoor er mogelijk stabiliteitsproblemen zijn.

De bewoner van de kelder leeft hier duidelijk in mensonwaardige en gevaarlijke leefomstandigheden, en de situatie brengt ook acute veiligheidsrisico’s met zich mee voor de andere bewoners van het pand en voor omwonenden. Door het gebruik van de kelder als woonst en het afsluiten van die ruimte met een fietsslot hebben de andere bewoners van het pand namelijk geen toegang meer tot de kelder. Hierdoor zijn de hoofdschakelaar van de elektrische installatie, de hoofdgaskraan en de hoofdkraan van de watertoevoer niet meer voor hen toegankelijk. In geval van nood kunnen ze dus niet afgesloten worden, wat een veiligheidsrisico met zich meebrengt. De bewoning van de kelder zorgt mogelijks ook voor het aantrekken van ongedierte (door bijvoorbeeld voedingsresten) wat de openbare gezondheid in het gedrang brengt.

Al deze vaststellingen wijzen erop dat de openbare orde, waaronder de openbare veiligheid, in het gedrang gebracht wordt voor de ruimere omgeving. Het verhuren of ter beschikking stellen van een onroerend goed dat niet voor bewoning bestemd is en niet over basisnutsvoorzieningen beschikt, is bovendien strafbaar volgens de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Aangezien de burgemeester op grond van de artikelen 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet, individuele maatregelen kan treffen als de openbare orde en veiligheid in het gedrang komt, besliste hij dat de eigenaars de verhuur of het ter beschikking stellen van de kelder met onmiddellijke ingang moeten stopzetten. De eigenaars moeten bovendien alle goederen die bewoning van de kelder mogelijk maken, verwijderen en het slot van de toegangsdeur tot het pand herstellen zodat deze slotvast kan worden afgesloten. Er wordt tevens een woonverbod opgelegd voor de kelder. 

Bart De Wever Burgemeester
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.