Stad stuurt financieel meerjarenplan bij als gevolg energiecrisis en stijgende inflatie

Ook lokale besturen voelen, net als de gezinnen, de gevolgen van de stijgende energieprijzen en galopperende inflatie. Als gevolg daarvan neemt stad Antwerpen een aantal maatregelen die het mogelijk maken de engagementen, afgesproken in het bestuursakkoord, maximaal uit te voeren en een meerjarenplanning in evenwicht voor te leggen. Belastingverhogingen komen er niet.

Stad Antwerpen herziet, net als alle lokale besturen, haar meerjarenplan. Dat staat onder druk, als gevolg van de stijgende inflatie en hogere energieprijzen. Zo zullen de loonkosten voor de periode 2022-2025 als gevolg van de automatische indexering stijgen met 350 miljoen euro. De energieprijzen zorgen in datzelfde tijdskader voor een meeruitgave van 150 miljoen euro. ​

​Stad Antwerpen heeft voor de herziening van het meerjarenplan eerst en vooral gekeken naar wat ze zelf kan doen. Dat geldt met name op het vlak van energiebeheer, besparingen die de burger niet raken, en indexering van retributies.

Om de energiefactuur beheersbaar te houden werd reeds eerder beslist in stedelijke gebouwen de verwarming tijdelijk een graadje lager te zetten, in kantoren tot 19 graden. Voor faciliteiten zoals zwembaden, kinderopvang en musea geldt deze maatregel niet. Voor de openbare verlichting heeft de stad beslist om deze ’s nachts uit te schakelen tussen 1 en 5 uur. In het kader van veiligheid zullen daarop uitzonderingen bestaan. Ook de belangrijke assen, die gewestwegen zijn, blijven verlicht.

Al die maatregelen samen zijn goed voor een besparing van 5,5 miljoen euro per jaar. Tegelijkertijd wordt ook ingezet op energiebesparende en andere maatregelen in het kader van het Klimaatpact, met middelen ter beschikking gesteld door Vlaanderen. Die zijn goed voor 1,2 miljoen per jaar.

​Daarnaast werden in de verschillende beleidsdomeinen besparingen vastgelegd zonder direct effect voor de burger. Die bedragen gemiddeld 40 miljoen euro per jaar. Dat gaat o.a. over efficiëntieoefeningen en herziening van marketing- en communicatiebudgetten.

Sociale investeringen komen niet in het gedrang en kunnen onverminderd voortgezet worden, met maaltijden op school en klimpremies voor de zwakste gezinnen. Ook aan het middenveld wordt niet geraakt. In klimaatmaatregelen wordt extra geïnvesteerd, zodat mensen hun woning sneller kunnen isoleren en kunnen aansluiten op een warmtenet.

Belastingverhogingen komen er niet. Wel worden een aantal retributies aangepast aan de gestegen levensduurte. Dat resulteert in geïndexeerde tarieven voor o.a. vuilniszakken, de huur van parkeerverbodsborden, het gebruik van en de huur van stedelijke sportinfrastructuur. Die inkomsten raamt de stad op 5 miljoen per jaar.

Burgemeester Bart De Wever: "De stijgende inflatie en de energiecrisis stellen ons voor serieuze uitdagingen. De Vlaamse overheid heeft reeds bijkomende ondersteuning voor lokale besturen vrijgemaakt. En ook in de stedelijke begroting maken we financiële keuzes. We nemen weloverwogen en noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om onze stad financieel gezond en weerbaar te houden, en om volop te blijven investeren voor de welvaart en het welzijn van de Antwerpenaren."
Schepen voor financiën Koen Kennis: “De stad wil een goede huisvader zijn, die verantwoord omgaat met de middelen die ze heeft. Dat is wat de Antwerpenaar van ons verwacht. We willen de volgende generatie Sinjoren niet opzadelen met een schuldenlast. We blijven een hoog tempo aanhouden van investeringen, ongezien voor deze stad. Aan het eind van deze legislatuur zal onze stad op vlak van mobiliteitsinfrastructuur, ons historische patrimonium, onze openbare ruimte en investeringen in veiligheid een grote inhaaloefening uitgevoerd hebben. Voor deze legislatuur gaat dat over ruim 2 miljard euro. Daar verandert niets aan.”
Bart De Wever Burgemeester
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.