Stad steunt scholen om hun speelplaatsen klimaatrobuuster te maken

Stad steunt scholen om hun speelplaatsen klimaatrobuuster te maken

Neerlandschool stapte in Klimaattraject

Vandaag, tijdens Openschooltuinendag, stelde de Wilrijkse Neerlandschool haar nieuwe speelplaats voor aan het publiek. Die is niet alleen natuurlijk en avontuurlijk ingericht, maar ook klimaatrobuust. Zo is de buurt beter gewapend tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

​De Neerlandschool stapte in 2020 als één van de eerste scholen in het nieuwe Klimaattraject voor EcoScholen van de stad Antwerpen. Dat betekent dat ze een subsidie van 30.000 euro ontvangt en drie jaar coaching om haar klassieke speelplaats om te vormen tot een klimaatrobuuste en natuurlijke speelplaats, met aandacht voor natuureducatie en -betrokkenheid. District Wilrijk beloonde de deelname van de school bovendien met een extra Groenbouwers-subsidie van 15.000 euro. Een klimaatadviseur van de stad hielp om de klimaatrobuuste plannen te optimaliseren, zodat de school ook een fikse Klimaatpremie kan verkrijgen. Dankzij de subsidies en begeleiding van de stad en district werd het voor de Neerlandschool een stuk haalbaarder om haar ambitieuze plannen uit te voeren.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: "We vinden het in Antwerpen ontzettend belangrijk dat op school gewerkt wordt aan klimaatbewustzijn. Aan het Antwerpen van de toekomst dus. Hier gaat het zeer concreet over het ontharden en vergroenen van de schoolomgeving zelf. De speelplaats wordt voor de kinderen avontuurlijker en plezanter, en tegelijk leren ze zo nadenken over de klimaatproblematiek, en wat we daaraan kunnen doen. Bewustmaken, denken en doen, daar gaat het om. De werking van de EcoScholen, de klimaattrajecten die scholen kunnen volgen en de natuurspeelplaatsen spelen daarin een heel belangrijke rol."

Meer natuurlijk spelplezier en sociaal spel

De oude speelplaats van de Neerlandschool bood weinig uitdaging of contact met de natuur. De school stapte in het Klimaattraject om hier met een natuurspeelplaats een antwoord op te bieden. De kinderen genieten nu van meer spelvariatie op de speelplaats. Dat zorgt voor meer sociaal spel en minder ruzies. De avontuurlijke kleuterspeelplaats zet ook aan tot bewegen en bevordert de motorische ontwikkeling van de kleuters.

Jürgen Bollansée, ouder en lid van de Raad van Bestuur, is zeer tevreden met de metamorfose van de speelplaats: “Door de natuur naar school te brengen is er een grotere bewustwording bij de kinderen ontstaan. Ze leren actief om voor natuur en klimaat te zorgen.”

De kinderen spelen nu in en met de natuur en voelen zich er zo meer bij betrokken. Ze volgen nu ook vaker buiten les dankzij de nieuwe buitenklas. Ook andere kinderen uit de buurt kunnen genieten van de speelnatuur tijdens vakantiekampen op de speelplaats.

Wilrijks districtsschepen voor groen, jeugd en lokale onderwijszaken Hans Ides: "De Neerlandschool is de derde school die via ondersteuning van het district Wilrijk haar speelplaats kan vergroenen. In de wijk Neerland, die in het verleden niet gespaard bleef van wateroverlast, is ook de watervasthoudende functie erg belangrijk. Op deze goed ingerichte speelplaats kunnen kinderen ravotten maar ook tot rust komen, vriendjes maken en genieten van de natuur. Door het gebruik ook na schooltijd kunnen kinderen, jongeren, het jeugdwerk en andere gebruikers niet enkel tijdens de schooluren, maar ook na schooltijd, in het weekend en tijdens de vakanties genieten van deze waardevolle plek."

Klimaatrobuuste speelplaats voor de hele buurt

De speelplaats is niet alleen een winst voor de leerlingen, maar ook voor het klimaat en de buurt. 450 m² van de speelplaats werd onthard. Regenwaterputten die aangesloten zijn op de daken vangen tot 40.000 liter water op voor hergebruik. Speelse infiltratiegrachten en een wadi zorgen ervoor dat regenwater langzaam terug de bodem in kan sijpelen. Ook de waterpomp waarmee de leerlingen op warme dagen kunnen spelen met het water uit een regenwaterput, is een schot in de roos. Ze zorgt niet enkel voor uren speelplezier, maar geeft het regenwater ook terug aan de bodem wanneer die het nodig heeft. Leerlingen, ouders en leerkrachten plantten ook een nieuwe toekomstboom, vaste planten en struiken.

Hierdoor is niet alleen de school, maar ook de buurt beter gewapend tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en overstromingen. De school komt in aanmerking voor premies op vlak van infiltratie, regenwaterhergebruik, ontharding en vergroening. Ze maakt zo kans op het maximale premiebedrag van 30.000 euro. Deze Klimaatpremie beloont en ondersteunt klimaatrobuuste ingrepen van particulieren, organisaties en bedrijven die de stad aangenamer maken.

Meer informatie

Hans Ides Wilrijks districtsschepen voor groenvoorziening, jeugd en lokale onderwijszaken

Copyright headerbeeld: Matthias De Boeck

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.