Stad steunt 8 scholen met subsidie voor hun klimaattraject

Stad steunt 8 scholen met subsidie voor hun klimaattraject

Sinds september 2020 kunnen Antwerpse scholen aanspraak maken op een subsidie voor een klimaattraject. Binnen dit traject zetten ze in op klimaatbewustzijn bij leerkrachten, ouders en leerlingen, of het klimaatrobuuster maken van hun omgeving. Twee keer per jaar kunnen scholen hun voorstellen indienen. De inschrijvingsronde van december 2022 leverde 8 goedgekeurde projecten op, die nu op coaching en in totaal 180.000 euro kunnen rekenen om hun plannen vorm te geven.

Om de klimaatuitdagingen al van jongs af aan bekend te maken en de vaak grote gebouwen en oppervlakten van scholen in te schakelen als bufferzone tegen de klimaatverandering, werkte Antwerpen een klimaattraject voor scholen uit.

Elke Antwerpse school heeft twee keer per jaar de kans om zich daarvoor kandidaat te stellen. In dat geval start ze een drie jaar durend traject op om klimaatbewuster of -robuuster te worden. Stad Antwerpen voorziet gedurende de looptijd van het traject coaching, samen met partners zoals MOS Antwerpen, Goodplanet, Djapo of De Klimaten. Dankzij de coaching lukt het scholen om vlotter en beter hun klimaatdoelen te bereiken. Scholen die zich kandidaat stellen kunnen, naast de coaching, rekenen op een projectsubsidie van maximaal 30.000 euro.

Trajecten op maat van elke school

Een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en/of een gezond binnenklimaat.

Een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water.

In beide gevallen werken de scholen ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving over de thema’s.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “We vinden het in Antwerpen ontzettend belangrijk dat op school gewerkt wordt aan klimaatbewustzijn. Scholen kunnen met onze steun projecten rond energie, voeding of mobiliteit opzetten. Of ze gaan aan de slag met hun speelplaatsen door die te ontharden en vergroenen. Het enthousiasme van die scholen verdient niets minder dan onze volle steun.”

Grote interesse bij scholen

Momenteel begeleidt stad Antwerpen al 35 scholen: 31 daarvan werken rond klimaatrobuustheid, 4 rond klimaatbewustzijn.

Bij de laatste inschrijvingsronde in december 2022 dienden 10 scholen een projectvoorstel in. Bij 8 werd dat goedgekeurd. Zij krijgen nu ook coaching en een subsidie om hun plannen uit te voeren:

 • BuSO Katrinahof (2018, Harmoniewijk) zal werken rond klimaatbewustzijn en krijgt 20.000 euro om de kennis van hun leerlingen, de intrinsieke motivatie en het gedrag op vlak van energie en voeding te versterken en dit op maat van opleidingsvorm 1 type 2.
 • De andere zeven scholen zullen werken rond klimaatrobuustheid:
  • Stedelijke basisschool Alberreke (2018, Klein-Antwerpen) krijgt 20.000 euro om hun speelplaats in te zetten voor natuureducatie en tegelijkertijd de betrokkenheid van hun ouders te vergroten.
  • Stedelijke basisschool Crea 16 (2018, Zurenborg) krijgt 20.000 euro om de helft van hun speelplaats te ontharden en zo gevarieerder spel en meer natuur te kunnen aanbieden aan hun kinderen.
  • Vrije basisschool Maria Boodschap (2030, Luchtbal) krijgt 20.000 euro om meer lessen in openlucht te kunnen geven op een groene speelplaats waar ook voldoende schaduw is.
  • Vrije basisschool Noordland (2040, Berendrecht) krijgt 20.000 euro om meer natuur te voorzien op hun speelplaats, zodat de kinderen conflictvrij kunnen spelen en de fijne motoriek van de kleuters verbetert.
  • Basisschool Sint-Norbertus Groenstraat (2060, Stuivenbergwijk) krijgt 30.000 euro om in een natuurarme wijk met veel anderstalige nieuwkomers meer groen te voorzien en lessen buiten de klassen te laten doorgaan. Deze school wil haar speelplaats delen met de buurt.
  • Sint-Willebrord – Heilige Familie (2600, Berchem) krijgt 30.000 euro om de speelplaats van de secundaire school verder te ontharden. Deze school was in 2014 een pionier toen ze 30% van haar speelplaats groener maakte. Op dat elan wil ze verdergaan.
  • Vrije basisschool De Zonnebloem (2018, Markgravewijk) krijgt 20.000 euro om haar speelplaats te vergroenen. Dit aanbod is nog belangrijker omdat veel van de leerlingen hier opgroeien in kansarmoede of met een vluchtelingenstatus. Buiten de school komen zij niet vaak met natuur en de rust die daarvan uitgaat in aanraking.

Scholen die zelf aan de slag willen, kunnen een project indienen via www.antwerpenvoorklimaat.be/klimaatscholen.


Een reeks foto's is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Copyright headerbeeld: Frederik Beyens

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.