Stad steunt 7 scholen met subsidie voor hun klimaattraject

Stad steunt 7 scholen met subsidie voor hun klimaattraject

Al 52 scholen kregen coaching of subsidie voor klimaatplannen

Sinds 2020 kunnen Antwerpse scholen ondersteuning aanvragen voor een klimaattraject. Met zo’n traject zetten ze in op klimaatbewustzijn bij leerkrachten, ouders en leerlingen, of het klimaatrobuuster maken van hun school. Twee keer per jaar kunnen scholen voorstellen indienen. De meest recente inschrijvingsronde van december 2023 leverde 7 goedgekeurde projecten van scholen op, die nu coaching en in totaal 200.000 euro krijgen om hun plannen vorm te geven.

Om kinderen meer bewust te maken van klimaatuitdagingen in de stad en om de vaak grote gebouwen en oppervlakten van scholen in te schakelen als bufferzone tegen de klimaatverandering, werkte stad Antwerpen een klimaattraject voor scholen uit.

Elke Antwerpse school heeft twee keer per jaar de kans om zich daarvoor kandidaat te stellen. Wordt ze gekozen, dan start ze een drie jaar durend traject op om klimaatbewuster of -robuuster te worden. Stad Antwerpen voorziet gedurende de looptijd van het traject coaching, samen met partners zoals MOS Antwerpen, Goodplanet, Djapo en De Klimaten. Die helpt de geselecteerde scholen om vlotter hun doelen te bereiken. Bovenop de coaching kunnen ze ook rekenen op een projectsubsidie van maximaal 30.000 euro.

Traject op maat van elke school

Een klimaatbewuste school neemt maatregelen om haar eigen CO2-impact te verkleinen en werkt bijvoorbeeld rond energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en/of een gezond binnenklimaat.

Een klimaatrobuuste school legt een natuurspeelplaats, groendak en/of geveltuin aan en werkt zo rond natuur en water.

In beide gevallen werken de scholen ook aan betrokkenheid, draagvlak en bewustwording van leerlingen, leerkrachten en hun omgeving over deze thema’s.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Onze scholen maken een aanzienlijk deel uit van het stedelijk patrimonium. Het is dus belangrijk om ook hen mee te nemen in het Antwerpse klimaatverhaal. Dankzij het klimaattraject voor scholen vergroent de stad verder en leren onze leerlingen al op jonge leeftijd over de klimaatverandering en wat we er samen aan kunnen doen.”

Grote interesse bij scholen

Deze nieuwe subsidies brengen het totaal op 52 Antwerpse scholen in een klimaattraject. Zeven scholen voltooiden intussen hun traject voor een natuurspeelplaats. Van de 45 scholen die nog in begeleiding zijn, kozen er 38 voor een klimaatrobuust en 7 voor een klimaatbewust traject.

Deze 7 nieuwe scholen kunnen nu op steun rekenen:

 • Klimaatbewuste trajecten:
  • Stedelijke lagere school De Kolibrie (2018 Antwerpen, Markgrave) krijgt 30.000 euro om zich te ontpoppen tot een klimaatschool, met focus op duurzame mobiliteit, duurzame voeding en een gezond en energiezuinig binnenklimaat.
  • Sint-Annacollege 2.3 (Linkeroever) krijgt 30.000 euro om haar leerlingen en leerkrachten te overtuigen meer met de fiets te komen en wil onder meer een overdekte fietsenstalling voorzien. Daarnaast zal de school tijdens haar nakende energetische verbouwing het klimaat- en energieverhaal vertalen op maat van de leerlingen en ouders.
 • Klimaatrobuuste trajecten:
  • De Stemstroom en Marco Polo, campus Eikenstraat (2000 Antwerpen) krijgen samen 20.000 euro om hun gedeelde speelplaats deels te ontharden en vergroenen om zo tot meer rust en welbevinden voor de kinderen te komen.
  • Don Bosco Hoboken krijgt 30.000 euro om de speelplaats van de middenschool om te vormen tot een aangename, klimaatrobuuste omgeving. Deze grote secundaire school ondervindt regelmatig conflicten tussen de leerlingen, ook op de speelplaats. Veel leerlingen komen nauwelijks in contact met natuur en zijn zich onvoldoende bewust van het klimaatprobleem. De school wil hier aan tegemoet komen door het inrichten van een natuurspeelplaats
  • Stedelijke lagere school De Kleine Stad (2018 Antwerpen-Haringrode) krijgt 30.000 euro om haar kleine speelplaats zoveel mogelijk te ontharden en vergroenen, daarmee wil ze fijn en conflictvrij spel aanbieden.
  • Stedelijke basisschool TipTop (Deurne-Zuid) krijgt 30.000 euro om haar speelplaats om te vormen tot een groene, bewegingsvriendelijke plek.
  • Ook een dakspeelplaats kan omgevormd worden tot natuurspeelplaats. Basisschool voor Buitengewoon onderwijs Het Sas (Ekeren) krijgt 30.000 euro om haar dakspeelplaats om te vormen tot een klimaatrobuuste ruimte, aangepast aan de noden en wensen van haar leerlingen met motorische en/of mentale beperking.

Scholen die zelf aan de slag willen, kunnen altijd een vrijblijvend startgesprek aanvragen via www.antwerpenvoorklimaat.be/klimaatscholen.


In de mediagalerij staan de illustrerende foto's van een aantal scholen die hun klimaattraject reeds afrondden. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Klimaat & Groen Jeugd & Onderwijs
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.