Stad start met 2 pilootprojecten om jeugdwerkloosheid te verlagen 

Heel wat vacatures bij Antwerpse bedrijven geraken niet ingevuld en toch zijn er veel Antwerpse jongeren op zoek naar werk. In het kader van haar strijd tegen jeugdwerkloosheid zocht en vond stad Antwerpen via twee projectoproepen ervaren partners die er mee voor moeten zorgen dat kwetsbare werkzoekenden en werkgevers elkaar beter vinden. Vanaf april gaan Emino vzw en HR3 met deze uitdaging aan de slag.  

In 2022 bedroeg de werkloosheidsgraad in de stad Antwerpen 26,5% bij jongeren onder de 30 jaar. Vooral kortgeschoolde jongeren vinden moeilijk een job, terwijl er net veel arbeidsplaatsen en vacatures zijn binnen de bloeiende Antwerpse economie.  Deze jongeren dreigen in een NEET (not in education, employment or training)-situatie te belanden of te blijven. Vaak zijn deze jonge, kwetsbare werkzoekenden wel gemotiveerd om een job te vinden, maar krijgen ze te maken met allerlei drempels in hun zoektocht naar werk. Ze voldoen niet aan de ideale verwachtingen van werkgevers, omdat ze geen diploma of attesten kunnen voorleggen, hun attitudes en generieke competenties niet matchen met de gevraagde skills in een vacature of hun (vakgerichte) kennis van het Nederlands te beperkt is. Bovendien pikken jongeren deze vacatures vaak niet op, omdat ze het gevoel hebben nooit aan de verwachtingen te kunnen voldoen of omdat de inhoud en de verspreiding van de vacatures niet afgestemd is op hun leefwereld.  

Individuele trajectbegeleiding

Intrinsiek hopen vele kwetsbare jongeren op een duurzame job die hen het perspectief geeft op een betere toekomst. Na een schriftelijke en mondelinge pitch koos stad Antwerpen samen met VDAB voor de manier waarop Emino vzw de trajectbegeleiding van jongeren in een pilootproject van april 2024 tot eind 2025 wil organiseren. Emino vzw zal in die periode meer dan 200 NEET-jongeren een individueel coachingstraject aanbieden dat uitgaat van de kracht van ervaringsleren en vertrekt vanuit de interesses en talenten van elke jongere. Iedere deelnemer krijgt een eigen jongerencoach toegewezen met wie ze een vertrouwensband kunnen opbouwen, maar neemt ook deel aan groepsactiviteiten.  

Het doel is om hen de drempels die ze ervaren te laten overwinnen en hen te activeren naar een duurzame tewerkstelling of (vervolg)opleiding. Hierbij gaan ze uit van de individuele kracht van elke jongere.  

Op maat van jongeren

Emino vzw wil de stap naar werk voor jong talent verkleinen. Anderzijds vergroten werkgevers hun kansen op aanwerving van dit jonge talent via een aangepast en laagdrempelig rekruteringsbeleid op maat van deze jongeren. Anders kijken naar vacatures, communicatiekanalen en selectieprocedures, maar ook oog hebben voor het talent achter de barrières opent een potentieel aan nieuwe kandidaten voor bedrijven en biedt nieuwe kansen voor jonge kwetsbare werkzoekenden.  

Om kennis en inzichten in deze materie te vergaren, selecteerde stad Antwerpen na een schriftelijke en mondelinge pitch het project ‘Youth Acceslab’ van HR3 voor het pilootproject rond werkgeversaanpak dat eveneens in april van start gaat, maar tot eind dit jaar loopt. Het doel is het opstarten van een intensief traject met minimaal tien Antwerpse werkgevers die een duidelijk engagement aangaan tot een structurele verandering van hun rekruterings- en retentiebeleid op de werkvloer. 

Concreet zal elk deelnemend bedrijf de volgende basisworkshops volgen: vacatures en functies screenen op drempels, vacatures culture fit formuleren, werkplekleren, ecosysteem jongeren, mentorschap, rekruteren via socials en meet-and-greet op de werkvloer. Zo wil HR3 aantonen dat een aanwerving niet complex hoeft te zijn en dat een laagdrempelige ontmoeting vaak al heel wat inzichten geeft in het potentieel van een jonge kandidaat.  

Via een rekruteringsbeleid afgestemd op de noden van de jongeren zullen de jonge werkzoekenden met hun potentiële werkgever in contact gebracht worden, zodat er meer jongeren aangeworven worden. Maar ook na de indiensttreding is het werk niet af en voorziet HR3 ondersteuning op de werkvloer, zodat de tewerkstelling ook langlopend kan verdergezet worden.  

Na afloop van het pilootproject wordt de opgebouwde kennis onder andere gedeeld met de accountmanagers werk van stad Antwerpen, zodat zij advies, handvaten en tools kunnen aanreiken aan alle Antwerpse werkgevers bij het inclusief aanwerven van kwetsbare jongeren.     

Schepen voor werk Erica Caluwaerts: "Elk talent in onze stad draagt bij aan het Antwerpen van morgen. Als stad is het onze taak om lokaal talent te helpen ontplooien en te doen bloeien. Dat geldt ook voor personen uit kwetsbare groepen, jongeren en vooral NEET-jongeren die een lagere werkzaamheidsgraad kennen ondanks hun potentieel om er iets meer van te maken. Het is voor mij, als schepen, dan ook essentieel om te focussen op deze groep zodat zij met de juiste begeleiding hun weg vinden in het werkveld of naar de schoolbanken. Zo is ook voor hen ‘the sky the limit’.”
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

 

 

Werk & Economie
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.