Stad roept bedrijven op om zelf klimaatingrepen te doen

De gemeenteraad keurde het reglement goed voor het leertraject ‘bedrijfssites van de toekomst’. Dat vormt de basis voor een oproep naar Antwerpse bedrijven om samen met de stad hun site klimaatrobuust (her)in te richten. Het leertraject gaat van start na de zomer. Hiermee wil de stad een volgende stap zetten in de realisatie van haar Klimaatplan 2030.

Op 2 mei lanceert stad Antwerpen een oproep naar alle bedrijven op haar grondgebied om samen met de stad hun bedrijfssite klimaatrobuust te maken.

Leertraject

De stad zal hen gedurende een leertraject informeren en begeleiden bij de uitwerking van klimaatingrepen op hun bedrijfsterrein en/of -gebouw.

Het doel is om wateroverlast, hittestress en verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te verhogen. De focus ligt op:

- gebruik en infiltratie van regenwater;

- ontharden en vergroenen;

- aanleggen van groendaken en groengevels.

Het leertraject is een volgende stap in de realisatie van het stedelijk Klimaatplan 2030.

“Voor het behalen van de doelstellingen in het Klimaatplan kan de stad nog goede ideeën en hulp gebruiken. Met dit leertraject willen we private eigenaars overtuigen en motiveren om zelf stappen te ondernemen”, aldus schepen voor leefmilieu Tatjana Scheck.

De stad begeleidt de bedrijven in dit leertraject bij het maken van de juiste keuzes en bij het inzichtelijk maken van de kosten en baten van de voorgestelde klimaatingrepen.

Na afloop van het leertraject kunnen projecten aanspraak maken op een investeringsondersteuning om de ingrepen ook effectief te realiseren.

Win-win

Ook de bedrijven zelf hebben baat bij dergelijke ingrepen. Een groendak of een groene buitenruimte verhoogt de vastgoedwaarde en helpt om de temperatuur op warme dagen aangenaam te houden. Een aangename, natuurlijke werkomgeving zorgt voor meer productiviteit en minder werkverzuim. Het vormt een extra troef om medewerkers aan te trekken en te behouden op de krappe arbeidsmarkt. Over het algemeen zullen dergelijke ingrepen ook een positieve impact hebben op de ESG (duurzaamheids)-rapportage van bedrijven.

Erica Caluwaerts, schepen voor economie en werk: “Stad Antwerpen biedt ondersteuning, maar het zijn onze ondernemers die de klimaatingrepen effectief uitvoeren en zo hun stad helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Laten we hen dan ook maximaal ondersteunen met dit leertraject. Zo maken we onze bedrijventerreinen klaar voor de toekomst.”

Oproep

Bedrijven en organisaties kunnen individueel indienen of gezamenlijk, met naburige bedrijven. Indienen kan tot maandag 8 juli.

Het leertraject zelf gaat van start na de zomer.

Meer informatie en inschrijven op https://antwerpenvoorklimaat.be/bedrijfssites-van-de-toekomst.

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.