Stad plaatst terrasnagels bij Antwerpse horeca

Stad Antwerpen start dit voorjaar met de plaatsing van stalen ronde nagels, zogenaamde terrasnagels, in de grond aan de Antwerpse horecaterrassen. Met deze maatregel zorgt de stad voor een visuele afbakening van de vergunde terrasoppervlakte en schept ze duidelijkheid voor uitbaters, klanten en buurtbewoners.

Door de plaatsing van deze terrasnagels is het steeds visueel duidelijk tot waar klanten mogen en kunnen zitten. Zo moet de uitbater klanten hier niet steeds over aanspreken. Nu nemen terrassen soms meer ruimte in dan toegestaan en dat heeft op bepaalde plaatsen invloed op de vrije doorgang. Stad Antwerpen wil met deze preventieve maatregel duidelijkheid scheppen voor iedereen en vermijden dat handhaving moet optreden, wat nu nog te vaak het geval is. Zo zet ze verder in op de maximale ondersteuning van haar horecaondernemers.

In deze pilootfase voorziet de stad zo'n 100-tal terrassen van terrasnagels op de Marnixplaats, Oude Koornmarkt en Jan Blomstraat. In het najaar volgen de andere horecakernen in de binnenstad.

Schepen voor middenstand Koen Kennis: “Hier en daar waren wel eens misverstanden tussen horeca-uitbaters, buren en handhavers over de afmetingen van terrassen. Deze klinknagels zorgen voor duidelijke afspraken.” ​

Plaatsing

Om dit vlot te laten verlopen, werken de stadsdiensten samen met een aannemer zodat de nagels steeds correct geplaatst worden, zoals afgebakend op de strategische horecaplannen.

De markeernagels zijn licht bolvormige schijven, die men verankert in de ondergrond. De plaatsing van de nagels kan gebeuren met een minimum aan hinder voor de horeca-uitbaters en hun klanten.

Volledige uitrol

Bedoeling is om op termijn heel de stad, zo'n 1250 horecaterrassen, te voorzien van dergelijke terrasnagels. Daarnaast houdt de stad bij de heraanleg van het openbaar domein in de ontwerpfase al rekening met de visuele afbakening van aanwezige terrassen.

De stad vraagt uitbaters om zeker te controleren of hun terras correct staat volgens de terrastoelating en om alle terraselementen binnen de vergunde terrasoppervlakte te plaatsen.


Meer info op www.antwerpen.be/product/terrastoelating.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.