Stad past regeling borgtochten bij overheidsopdrachten aan

De stad past de regeling wat betreft borgtochten bij overheidsopdrachten aan. Voortaan worden geen borgtochten meer gesteld voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 200.000 euro of waarvan de uitvoeringstermijn de negentig dagen niet overschrijdt.

In de coronaperiode nam de stad een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen. Een van de maatregelen hield in dat er niet langer borgtochten werden gesteld voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 50.000 euro of waarvan de uitvoeringstermijn de vijfenveertig dagen niet overschrijdt. Dit had een onmiddellijk effect op de cashflowpositie van contractanten en op de cashflow van ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de overheidsopdrachten van stad Antwerpen. De drempel voor de toegang naar overheidsopdrachten werd zo ook verlaagd.

Bevordering toegang overheidsopdrachten

De stad breidt deze maatregel nu uit en heeft beslist om opdrachtnemers geen borg te laten stellen voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag kleiner is dan 200.000 euro of waarvan de uitvoeringstermijn de negentig dagen niet overschrijdt. Hierdoor wordt de toegang tot overheidsopdrachten verder bevorderd voor ondernemers, en in het bijzonder de kleine, middelgrote en lokale ondernemingen voor wie dit een aanzienlijke financiële lastenverlaging en een eenvoudigere administratie betekent.

Schepen voor financiën en middenstand Koen Kennis: "We willen dat kleine en middelgrote ondernemingen, die vaak lokaal verankerd zijn, vlot kunnen intekenen op opdrachten die de stad Antwerpen uitschrijft. Met de aanpassing van de borgtocht werken we alvast een mogelijke financiële drempel weg."

De stad geeft verder het saldo vrij van alle borgtochten waarvan het oorspronkelijke gestelde borgbedrag kleiner was dan 10.000 euro.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.