Stad ondersteunt zomerscholen voor kinderen en jongeren

Stad ondersteunt zomerscholen voor kinderen en jongeren

Stad Antwerpen geeft kinderen en jongeren in de zomervakantie van 2023 opnieuw de kans om deel te nemen aan een zomerschool. Er vinden 30 zomerscholen plaats, goed voor 1390 plaatsen. Zomerscholen ondersteunen leerlingen die extra nood hebben aan bijkomende taal- en leerkansen. Zo wil de stad deze leerlingen versterken naar aanloop van volgend schooljaar, en op lange termijn de gekwalificeerde uitstroom van kinderen en jongeren verhogen.

Stad Antwerpen biedt opnieuw ondersteuning aan heel wat organisaties die kinderen en jongeren onderwijs- en vrijetijdsactiviteiten aanbieden in zomerscholen. Dat aanbod is telkens op maat van de leerling en gaat door gedurende 10 volle of 20 halve dagen tijdens de zomervakantie.

Inzetten op taal- en leerwinst

Het doel is om leerlingen te versterken naar aanloop van het volgende schooljaar en te vermijden dat ze tijdens de lange zomervakantie kennis of taalvaardigheid verliezen door een gebrek aan oefening. De focus ligt onder andere op het oefenen van de Nederlandse taal, het versterken van schoolse kennis en sociale vaardigheden. Dit gebeurt op uiteenlopende manieren zoals onder andere spelend leren, workshops rond techniek of kunstworkshops.

Schepen voor jeugd en onderwijs Jinnih Beels: “We willen de beste toekomstkansen voor alle kinderen en jongeren in Antwerpen. Daarom zetten we als stad mee onze schouders onder de zomerscholen. Met de extra taal- en leerkansen geven we leerlingen op korte termijn de beste startpositie voor het nieuwe schooljaar, en zetten we op lange termijn in op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom. In het verlengde van onze Smakelijke Scholen, zorgen we ook voor gezonde maaltijden voor alle deelnemers. Want een kind of jongere kan pas leren als het ook gezond en voldoende kan eten.”

Het zomerscholenaanbod in Antwerpen is gratis voor alle deelnemers. Leerlingen nemen deel op vrijwillige basis.

30 zomerscholen

Maar liefst 30 zomerscholen verspreid over Antwerpen, goed voor 1390 plaatsen waarvan 900 plaatsen voor anderstalige nieuwkomers, voorzien een gevarieerd aanbod.

Stad Antwerpen en de Antwerpse onderwijsverstrekkers willen met dit project meer preventief inzetten op het voorkomen van schooluitval om zo de gekwalificeerde uitstroom van kinderen in Antwerpen te verhogen.

Inschrijven voor een zomerschool is mogelijk via antwerpen.be.

Jinnih Beels Schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd
Nel Aerts Woordvoerder schepen Jinnih Beels

Copyright headerbeeld: stad Antwerpen

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.