Stad ondersteunt projecten die paraatheid verhogen bij wateroverlast

Stad ondersteunt projecten die paraatheid verhogen bij wateroverlast

Wijk Den Dam als pilootproject

De klimaatverandering zorgt steeds vaker voor extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval. Om alle betrokkenen beter voor te bereiden op situaties van wateroverlast, lanceert stad Antwerpen een oproep voor projecten die de paraatheid van een wijk verhogen bij noodweer. Projectvoorstellen indienen kan tot begin mei, en de goedgekeurde projecten zullen vervolgens getest worden in de wijk Den Dam in Antwerpen-Noord. ​

De stad doet heel wat structurele ingrepen om wateroverlast te voorkomen, zoals verbeteringen aan het rioleringsnetwerk en ontharding van het openbaar domein. Maar in extreme situaties valt wateroverlast toch niet uit te sluiten. Dus het blijft belangrijk dat iedereen voorbereid is, om schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Projecten gezocht

De stad en Brandweer Zone Antwerpen lanceren daarom via het Klimaatfonds een oproep naar projectvoorstellen voor een verhoogde paraatheid in geval van wateroverlast bij iedereen in de pilootwijk Den Dam. Die oproep kadert in een lopend innovatietraject, en er kunnen zowel bewoners, organisaties als ondernemers aan deelnemen.

Projectvoorstellen kunnen zowel technische oplossingen naar voor schuiven als inzetten op nieuwe vormen van samenwerking, en dat doorheen het hele proces van preventie, respons, en/of nazorg bij een crisis. Zo kunnen projecten specifieke oplossingen testen bij hevige regenval zoals waterwerende schotten en afdichtingen van keldergaten. Of verenigingen zouden zich kunnen organiseren om buurtbewoners en vrijwilligers bij noodweer snel te bereiken, en vooraf in te schatten wat de lokale hulpvraag en het lokale hulpaanbod zal zijn. ​

De stad wil uit deze testprojecten leren welke acties goed werken en onderzoeken of en hoe ze die in de toekomst in heel de stad zou kunnen toepassen.

Schepen voor leefmilieu Tatjana Scheck: "We moeten ons als stad wapenen tegen de klimaatverandering. Hevige regenval veroorzaakt nog te vaak wateroverlast in de wijken. Met dit project willen we samen met de brandweer buurtbewoners, verenigingen en ondernemingen uitnodigen om samen acties te onderzoeken en te testen die hun buurt kunnen voorbereiden op noodweer.”
Burgemeester Bart De Wever: “Bij grootschalige noodsituaties zoals hevige regenval of stormweer kan onze brandweer niet overal tegelijk zijn. Om Antwerpenaren beter te beschermen en sneller te helpen, zijn infrastructurele ingrepen dus noodzakelijk om onze wijken weerbaarder te maken. Buurtgedragen initiatieven als deze zorgen voor een veiligere stad die beter voorbereid is op wateroverlast.”

Ondersteuning door de stad

Een project kan tot een bedrag van maximaal 15.000 euro ondersteund worden. Projecten van particulieren of verenigingen zonder winstoogmerk kunnen tot 100% ondersteuning aanvragen; voor ondernemers is dat tot 80%.

Naast financiële ondersteuning voorziet de stad ook in begeleiding van de projectindieners. Goedgekeurde projecten krijgen een inhoudelijke begeleider toegewezen die mee opvolgt.

Indienen kan tot en met woensdag 1 mei. Meer informatie en inschrijven op https://antwerpenvoorklimaat.be > premies en subsidies, klik hier voor de rechtstreekse link. ​


In de mediagalerij staat de luchtfoto van Den Dam uit dit persbericht (©Henderyckx Fotografie). Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Klimaat & Groen
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.