Stad ondersteunt 9 nieuwe projecten om werkgevers en werkzoekenden te matchen

Vandaag kunnen 9 nieuwe projecten van start gaan om Antwerpse werkgevers te helpen en om Antwerpse werkzoekenden te activeren. Enerzijds gaat het om de begeleiding van werkgevers in hun zoektocht naar personeel, anderzijds om het coachen op maat van kwetsbare werkzoekenden en werkenden richting ondernemerschap. Voor 2 projecten kunnen bedrijven zich nog tot eind dit jaar kandidaat stellen.

Bedrijven rekruteren weer na de coronacrisis. VDAB ontving in februari voor de stad Antwerpen 2.987 nieuwe vacatures, 29,1% meer dan een jaar geleden. Tegelijk telde de stad Antwerpen in februari 28.901 werkzoekenden.

Stad Antwerpen maakte in december vorig jaar 920.000 euro vrij voor een forse injectie in de lokale economie en arbeidsmarkt. Ze lanceerde twee oproepen naar partners, ondernemers en organisaties om oplossingen voor de personeelskrapte op de arbeidsmarkt te realiseren. Na selectierondes kunnen 9 projecten starten.

Bedrijfsvloeren klaarmaken voor duurzame jobs

Voor de oproep ‘Hefbomen voor een betere instroom op de werkvloer’ koos de stad 4 bedrijven en organisaties die werkgevers begeleiden om jobs duurzaam te verankeren, en werkzoekenden de kans geven om in te stromen op de arbeidsmarkt. De jury selecteerde deze projecten:

  • ‘Studio Switsj’ van Mooi Werk Makers neemt bedrijven met een personeelstekort mee in een intensief job redesign-traject, waarbij werktaken en jobinhouden herbekeken worden in functie van de huidige arbeidsmarkt. Na het traject kunnen 9 bedrijven uit de sectoren industrie, transport, logistiek, horeca en zorg, werk organiseren dat geschikt is voor kwetsbare werkzoekenden.
  • ‘Hefboom naar anderstaligen’ van Randstad Risesmart Employability steunt 8 werkgevers vanaf de screening en selectie van anderstalige nieuwe medewerkers, tot de jobcoaching met taalondersteuning op de werkvloer. ​ ​
  • Het project ‘I-Diverso’ begeleidt supermarktketen Lidl en 2 bedrijven uit de zorg- en schoonmaaksector bij de instroom van werknemers uit kansengroepen. Voor een bedrijf in de zorgsector gebeurt dat door middel van ‘job redesign’. Het project helpt de supermarktketen kandidaten te vinden met een screeningspel en begeleidt starters met job- en taalcoaching.
  • Kuehne+ Nagel nv zet in op toegankelijkheid, taalbeleid en opleiding voor kortgeschoolden, mensen met een migratieachtergrond, jongeren en werkzoekenden met een mobiliteitsprobleem. Dankzij de stedelijke toelage werkt het bedrijf drempels op de werkvloer weg met onder meer vertaaldictafoons, organiseert het opleidingen op maat tot heftruckchauffeur en kan het inzetten op een betere verspreiding van vacatures.
Erica Caluwaerts, schepen voor werk, economie en industrie: “Met deze geselecteerde projecten slagen we erin twee ambities te realiseren: we bieden een oplossing voor onze bedrijven in hun zoektocht naar personeel, en we zorgen voor meer dan 100 duurzame aanwervingen van Antwerpse werkzoekenden.”

Ondernemerscoaching voor 250 werkzoekenden

Stad Antwerpen geeft daarnaast ook financiële steun aan projecten om kwetsbare werkzoekenden te coachen naar ondernemerschap. Deze projecten vormen een aanvulling op de bestaande starterscoachings voor mensen die een eigen zaak willen beginnen, met extra inspanningen op maat van werkzoekenden. Een jury selecteerde deze 5 projecten:

  • Integraal vzw begeleidt 50 Antwerpse 50-plussers met ondernemersplannen. Deze vzw organiseert samen met Liantis en Dyzo een lerende netwerkreeks rond verschillende aspecten van ondernemen. Dit doen ze specifiek voor werkzoekenden, mensen die tijdelijk werkloos zijn of waren, een outplacementtraject volgen, niet-beroepsactieven, personen met een arbeidsbeperking en zelfstandigen die failliet werden verklaard.
  • Muslinked vzw coacht 45 inactieve vrouwen met migratieachtergrond. De organisatie zorgt hierbij voor individuele begeleiding met laagdrempelig advies en biedt workshops aan met aandacht voor het mentale welzijn van de deelnemers. Bovendien krijgen minstens 20 vrouwelijke ondernemers de kans hun ondernemersconcept in het echt te testen met potentiële klanten.
  • Saamo Antwerpen vzw wil de ondernemingszin bij jongeren aanwakkeren. Uit een groep van 700 tot 1.000 Antwerpse jongeren die kunnen kennismaken met het aanbod, worden uiteindelijk 75 à 100 kwetsbare jongeren geselecteerd. Zij kunnen een ondernemerstraject bij Starterslabo volgen, waarbij samen met andere organisaties een programma wordt uitgewerkt met bijzondere aandacht voor hun welzijn.
  • Unizo Provincie Antwerpen geeft 30 Antwerpse werkzoekenden extra ondersteuning om hun businessplan in de praktijk om te zetten. Ze krijgen onder meer workshops over sociale media en netwerken, en er zijn ook dieptegesprekken over financiële strategieën en marketing.
  • Fleks vzw, een jeugdhuis in Deurne-Zuid, zal 25 jonge werkzoekenden met ondernemersplannen een traject bestaande uit 10 workshops aanbieden.
Schepen Erica Caluwaerts: "Met deze 5 projecten realiseren we een pittige en persoonlijke begeleiding. Hiermee begeleiden we op maat 250 kwetsbare werkzoekenden en werkenden in Antwerpen naar ondernemerschap. Na de coachingtrajecten voor jongeren, inactieve vrouwen met migratieachtergrond en aspirant-ondernemers in de categorie 50+, krijgen op deze manier nog meer Antwerpenaren de kans een eigen zaak te starten. Want werk versterkt."

Meer info over de 9 geselecteerde projecten is te vinden op www.ondernemeninantwerpen.be/oproep_instroom_ondernemen. Alle projecten kunnen nu van start gaan, en lopen maximaal tot 30 juni 2023. Voor de begeleiding van de eerste 2 projecten kunnen bedrijven en organisaties zich nog tot eind 2022 kandidaat stellen: ook hierover staat de nodige info vermeld op de weblink.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken

 

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.