Skip to Content

Stad maakt online melden afvaloverlast eenvoudiger door beeldherkenning

Stad Antwerpen voegt automatische beeldherkenning toe aan de stedelijke meldingenapplicatie om zo het inseinen van overlast veroorzaakt door afval, zoals sluikstort en overvolle vuilnisbakken, eenvoudiger te maken. Dankzij die beeldherkenning geraakt de melding sneller bij de juiste stadsdienst, en kan die dienst sneller actie ondernemen. De stad bekijkt ook hoe de toepassing gebruikt kan worden om andere problemen en overlast te melden.

Stad Antwerpen wil problemen en overlast in straten en op pleinen snel kunnen oplossen. Het online melden van overlast, waaronder overlast veroorzaakt door sluikstort en overvolle vuilnisbakken, is momenteel al mogelijk via https://meldingen.antwerpen.be/. Door automatische beeldherkenning nu toe te voegen aan die stedelijke meldingenapplicatie, wordt het inseinen nog eenvoudiger en kan de stad sneller actie ondernemen.

Schepen voor digitalisering en innovatie Erica Caluwaerts: “We ontvangen ongeveer 200 meldingen waarvan zo’n 150 afvalmeldingen per dag. De stadsdiensten doen er alles aan om de veroorzaakte problemen zo snel mogelijk op te lossen. Het toevoegen van de beeldherkenning aan de meldingenapplicatie helpt ze daarbij: meldingen over afval komen op deze manier automatisch en rechtstreeks bij de dienst stadsreiniging terecht.”

Automatische beeldherkenning

Door de automatische beeldherkenning herkent de app heel wat sluikstort zoals meubels, huishoudtoestellen, computers en smartphones, matrassen, papier, pmd en verschillende types zakken. Bij twijfel krijgt wie de melding doet de vraag of de gemaakte inschatting correct is. Wanneer de app het beeld niet herkent, kan de indiener zelf een beschrijving geven. Op deze manier wordt de beeldherkenning ook getraind op het herkennen van afval.

De applicatie vraagt eveneens de locatie van de melding te delen en de gemaakte inschatting te bevestigen. Zo komt de juiste locatie van de melding automatisch terecht bij de juiste stadsdienst. Zowel wat het type afval betreft als de locatie, kan wie de melding maakt steeds zelf bijsturen.

Els van Doesburg, schepen voor stads- en buurtonderhoud: “Onze medewerkers van de dienst Stadsreiniging zijn dagelijks in de weer om alle soorten afvalmeldingen op te lossen zoals sluikstort en zwerfvuil opruimen of vuilnisbakken en glascontainers die sneller vol zitten dan verwacht te ledigen. De automatische beeldherkenning vergemakkelijkt het meldingssysteem voor de Antwerpenaar én zorgt ervoor dat de straten nog sneller proper zijn. Een echte win-win.”

Binnenkort ook via mobiele stadsapp

De stad ontwikkelt momenteel ook een mobiele stadsapp, waarmee elke Antwerpenaar alle dienstverlening van de stad online kan benutten. Omdat veel meldingen nu al via smartphone worden ingeseind, zal de meldingenapplicatie ook deel gaan uitmaken van de mobiele stadsapp. De ontwikkeling van deze app is opgestart, met het plan die dit najaar te lanceren. 

De huidige meldingenapplicatie, met toevoeging van de automatische beeldherkenning, is beschikbaar via https://meldingen.antwerpen.be/. Een melding kan ook nog steeds telefonisch doorgegeven worden via het stedelijke contactcenter: 03 22 11 333.

Strategie voor digitale transformatie

Dit project past binnen de strategie voor digitale transformatie van stad Antwerpen. Meer informatie is te vinden op http://digitaletoekomst.antwerpen.be.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Inge Wagemans Vervangend woordvoerder schepen Caluwaerts
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, idee├źn, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.