Stad maakt extra middelen vrij voor begeleiding slachtoffers seksueel geweld

Extra financiële ondersteuning voor Punt. vzw vanwege toename aanvragen van slachtoffers

Stad Antwerpen maakt 48.000 euro aan extra middelen vrij, bovenop de ondersteuning die ze al bood, om de werking van Punt. vzw te steunen. Deze organisatie biedt hulp aan slachtoffers van seksueel geweld, gaande van slachtofferondersteuning tot vormingen en sensibiliseringscampagnes. De extra steun is nodig vanwege de toename van het aantal aanmeldingen van slachtoffers bij Punt. vzw, die ergens anders vaak niet terecht kunnen. Dankzij deze middelen kan de organisatie nu extra zorggroepen voorzien.

Punt. vzw werd in 2019 opgericht met als doel ondersteuning te bieden voor mensen die in aanraking komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag en heeft een uitgebreide werking, gaande van slachtofferondersteuning tot vormingen en sensibiliseringscampagnes. Ze zetten daarbij in op hulpverlening, sensibilisering, onderzoek en adviesverlening.

Dit jaar is er een duidelijke toename van het aantal aanmeldingen van slachtoffers, die ergens anders niet terecht kunnen. De stad maakt nu 48.000 euro aan extra middelen vrij, waarmee Punt. vzw extra zorggroepen zal organiseren.

Door ondersteuning te bieden aan partnerorganisaties, waaronder Punt. vzw, blijft stad Antwerpen inzetten op een samenleving waar er kwaliteitsvolle hulp toegankelijk is wanneer het misloopt. De stad ondersteunde de werking van Punt. vzw in 2021, 2022 en in 2023 al financieel met respectievelijk 50.000, 51.000 en 52.020 euro. Met deze extra inspanning komt het totale ondersteuningsbedrag voor dit jaar op 100.020 euro.

Schepen voor gezondheidszorg Els van Doesburg: "Er is veel nood aan organisaties, hulp en ondersteuning zoals Punt. vzw die biedt. Wij hebben goed geluisterd naar de vraag om extra ondersteuning, we hebben daarnaar gezocht en we gaan die dan ook geven. Ik ben zeer blij en verheugd dat we de steun aan Punt. vzw voor de komende twee jaar verdubbelen (tot 100.000 euro per jaar). En ook voor dit jaar geven we die extra ondersteuning."

Zorggroepen

Punt. vzw gebruikt de ondersteuning voor het opzetten van zogenaamde 'zorggroepen', waarbij ze twee aspecten van slachtofferondersteuning combineren. Enerzijds is er ruimte voor contact met lotgenoten, die vaak beter dan wie ook van elkaar begrijpen wat ze doormaken. Door hun verhaal met elkaar te delen ontstaat er herkenning, wat een belangrijke stap is in het verwerkingsproces.

Anderzijds voorziet de organisatie ook begeleiding door een professionele hulpverlener en een ervaringsdeskundige.

Meer info over de werking van Punt. vzw op www.puntvzw.be.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 545.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 55.000 studenten en 101.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.