Stad legt twee snellaadpleinen aan langs Singel

Stad legt twee snellaadpleinen aan langs Singel

Antwerpen krijgt twee snellaadpleinen voor elektrische voertuigen. Die komen er langs de Singel: op de parkings aan de Uitbreidingstraat 180 en aan het einde van de Plantin en Moretuslei. Ze zullen elk acht snelle oplaadpunten hebben en worden gebouwd zodra de vergunning is verleend, ten vroegste dit najaar. De stad onderzoekt momenteel ook bijkomende locaties voor dergelijke pleinen langs de grote verbindingswegen.

Elektrische voertuigen worden steeds populairder. Stad Antwerpen heeft daarom sinds september 2021 een concessieovereenkomst met TotalEnergies voor de uitbreiding van de publieke laadinfrastructuur.

De stad zet daarbij in op 3 laadsnelheden:

  • De traagladers ziet de stad vooral op privaat domein: bij mensen thuis en bij bedrijven. 
  • Op strategische plaatsen in de stad worden gewone laadpalen voorzien, volgens het paal volgt wagen en paal volgt paal principe. Die zijn vooral gericht op bewoners zonder eigen laadmogelijkheid en mensen die voor een korte periode in de stad verblijven. Hier kan men op een beperkt aantal uren de wagen goed bijtanken.
  • Ten derde zijn er de snelladers. Aan een dergelijke paal kan een elektrisch voertuig (afhankelijk van het type) binnen de 20 à 30 minuten een aanzienlijke hoeveel kWh en dus rijbereik bijladen om verder te kunnen rijden. Dit evenaart het gebruiksgemak van een klassiek tankstation.

Snellaadpleinen

Als aanvulling op de gewone laadpalen zal de stad langs de grote verbindingswegen ook dergelijke snelladers plaatsen. Zo kunnen de gebruikers elektriciteit bijtanken zonder extra verkeer in de woonwijken te creëren. Antwerpen kiest er daarbij voor om 'snellaadpleinen' met meerdere palen op één locatie in te richten, zodat er meer zekerheid is.

De eerste twee van deze snellaadpleinen worden ingericht langs de Singel, op de parking aan de Uitbreidingstraat 180 (district Berchem) en de parking aan het einde van de de Plantin en Moretuslei (Vlijtstraat, district Antwerpen). Op beide plaatsen komen 8 oplaadplekken (vier palen met elk twee oplaadpunten), 16 in het totaal dus. Om elk snellaadplein van voldoende stroom te voorzien, wordt er telkens een hoogspanningscabine geïnstalleerd. Die krijgt een kwalitatieve afwerking met houten bekleding, en fietsnietjes ernaast. Om de herkenbaarheid te vergroten wordt er ook een totem geplaatst.

Stad Antwerpen onderzoekt momenteel bijkomende locaties voor de installatie van snellaadpleinen.

"Het is belangrijk dat we de juiste laadinfrastructuur op de juiste plaats inplannen. Publieke ruimte is een schaars goed, en daar springen we zorgvuldig mee om", stelt schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

Aantal laadpunten in Antwerpen

In Antwerpen zijn er momenteel 870 gewone laadpunten, waarvan 442 op het openbaar domein, 298 in (buurt)parkings en 130 in de nieuwe park-and-ridegebouwen. Daarnaast zijn er 20 snellaadpunten op het openbaar domein. Gebruikers vinden het overzicht van alle laadpalen op de website van Slim naar Antwerpen

Digitale aanvraag gewone laadpaal

Snellaadpunten worden door de stad strategisch ingepland en kunnen niet door burgers aangevraagd worden.

De gewone laadpalen voor het openbaar domein worden wel op aanvraag geplaatst, en na goedkeuring. Meer info en de voorwaarden zijn te vinden op www.antwerpenlaadt.be en www.antwerpen.be (> parkeren en mobiliteit > auto, klik hier voor de rechtstreekse link).


De toekomstbeelden staan in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door de pers.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.