Stad lanceert vierde editie wedstrijd ‘alternatief wonen’

Stad Antwerpen lanceert de vierde editie van de wedstrijd ‘alternatief wonen’, vanaf maandag 3 oktober. Iedereen die bezig is met een alternatief of vernieuwend woonproject in Antwerpen kan hier aan deelnemen. Zo wil de stad innovatieve vormen van wonen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

Stad Antwerpen wil aan iedereen de kans bieden om gebruik te maken van een divers, betaalbaar en duurzaam woonaanbod. Bovendien wil de stad zelf ook expertise opbouwen over het tot stand komen en realiseren van alternatieve woonvormen. Daarom werd in 2017 een eerste wedstrijd voor vernieuwende en alternatieve woonvormen georganiseerd. De stad lanceert die wedstrijd dit jaar al voor de vierde keer. ​

Deelnemen kan van 3 oktober tot 4 december 2022. Meer informatie over de wedstrijd staat op www.antwerpen.be.

Alternatief wonen

Zowel individuen, groepen bewoners, organisaties als bedrijven kunnen een voorstel indienen. Het doel is om vernieuwende, innovatieve vormen van wonen te stimuleren, bijvoorbeeld met gedeelde ruimtes, verschillende functies en activiteiten of verschillende doelgroepen en gezinnen. De ingediende projecten moeten streven naar duurzaam, betaalbaar en buurtgericht wonen.

Financiële ondersteuning

De winnende woonprojecten, gekozen door een jury, krijgen financiële ondersteuning van de stad. Hoeveel ondersteuning ze krijgen, hangt af van het aantal wooneenheden. Eén winnend project met meer dan 50 wooneenheden kan tot 500.000 euro krijgen. Kleinere projecten, met 4 tot 49 wooneenheden, kunnen 100.000 euro krijgen. Gezinsvriendelijke projecten kunnen voor de derde, vierde of vijfde slaapkamer telkens 5.000 euro extra ontvangen. Ook deelnemers die bijkomende inspanningen leveren om hun project energiezuinig en duurzaam te realiseren maken kans op een extra ondersteuning.

Schepen voor wonen Els van Doesburg: “Ik zet mij iedere dag in om een divers, betaalbaar en duurzaam woonaanbod in Antwerpen te stimuleren. Deze wedstrijd moet een impuls zijn voor alternatieve woonvormen. Niet enkel financieel voor de winnaars, maar ook zodat goede voorbeelden, zoals Cord’O, anderen zouden inspireren om creatief op zoek te gaan naar andere manieren van wonen.”

Winnaar wedstrijd 2020: Cord’O

Het cohousing woonconcept Cord’O, winnaar van de wedstrijd in 2020, legt de aandacht op onderlinge solidariteit. Bewoners zijn zowel sociaal geëngageerde personen als mensen met een maatschappelijke kwetsbaarheid. De oorspronkelijke historische villa werd gerenoveerd en opgedeeld in zes moderne woonunits. Elke unit heeft een eigen badkamer, keuken, leef- en slaapkamer in duurzame materialen. Daarnaast vind je op de benedenverdieping een extra gemeenschappelijke keuken, eetkamer en tuin met terras. Deze gedeelde ruimtes vormen de ontmoetingsplekken voor de bewoners. Het woonconcept Cord’O zet ook in op de verbinding met de buurtgemeenschap door een gedeelte van haar ruimtes ter beschikking te stellen voor socio-culturele evenementen.

Projectleider Cord’O Helga Monden: "We zijn heel blij dat we de wedstrijd hebben gewonnen. Het gaf ons echt een duwtje in de rug. Mede door die steun konden we samen bouwen aan een plek waar iedereen zich welkom en thuis voelt."
Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.