Stad lanceert digitaal klantenportaal Mijn Sociaal Dossier

Vrijdag 31 mei 2024

Stad Antwerpen lanceerde deze week het digitale klantenportaal ‘Mijn Sociaal Dossier’ voor de kwetsbare Antwerpenaar. Klanten van de sociale centra hebben met Mijn Sociaal Dossier online toegang tot hun dossier en kunnen zo gemakkelijk documenten delen met hun begeleider en nagaan wanneer hun leefloon wordt gestort. Op die manier wil de stad meer inzicht geven in de voortgang van hun dossier en blijven inzetten op een efficiënte digitale dienstverlening. De uitrol start in een eerste fase in de sociale centra van Borgerhout en Hoboken-Kiel. Later dit najaar volgen de andere sociale centra.

Meer inzicht in dossier

Mijn Sociaal Dossier is een online platform waar klanten hun eigen dossier kunnen bekijken. Alleen mensen die klant zijn van een sociaal centrum krijgen toegang tot het platform. Zo wil de stad de digitale inclusieve dienstverlening verbeteren. Via Mijn Sociaal Dossier krijgen klanten meer inzicht in hun dossier, waardoor ze minder vaak naar een sociaal centrum moeten. Toch blijft de fysieke dienstverlening ook belangrijk. Klanten kunnen nog steeds terecht in een sociaal centrum of telefonisch contact opnemen.

Schepen voor sociale zaken Tatjana Scheck: “Mijn Sociaal Dossier moet het voor de klanten administratief eenvoudiger maken. Zo kunnen ze hun documenten en administratie nu veel gemakkelijker bijhouden en doorgeven aan de maatschappelijk werkers. Op termijn willen we de functies van het platform nog verder uitbreiden, want er is nog meer mogelijk.”

Klanten kunnen via het platform de storting van hun leefloon nagaan, de acties in hun contract bekijken, een afspraak aanvragen, documenten en attesten opladen en hun contactgegevens controleren. Ze kunnen er ook makkelijk en veilig hun documenten delen met hun begeleider.

"Mijn Sociaal Dossier is erg handig. Zo kan ik goed bijhouden welke documenten ik heb doorgestuurd naar mijn begeleider", zegt een klant van sociaal centrum Hoboken-Kiel.

Ondersteuning door digihelpers

Vanuit de sociale centra kunnen kwetsbare burgers laagdrempelige ondersteuning krijgen zodat ze met de juiste begeleiding kennis kunnen maken met de digitale dienstverlening. De uitrol gebeurt in 2 fases om de kwetsbare Antwerpenaren extra te ondersteunen. Vanaf deze week staan digihelpers klaar om de klanten van de sociale centra van Borgerhout en Hoboken-Kiel verder te helpen. In het najaar volgt de uitrol naar de andere sociale centra.

Mijn Sociaal Dossier is terug te vinden via de Mijn Antwerpen app of via de website van de stad. Het platform is gebruiksvriendelijk en toegankelijk ontwikkeld zodat ook klanten die minder digitaal vaardig zijn hier gebruik van kunnen maken. Om toegang te krijgen, meldt de klant zich aan via authenticatie (Itsme of eID).

Een digihelper vertelt: "Als digihelper streven we ernaar om iedereen op weg te helpen zodat ook klanten die minder digitaal vaardig zijn mee kunnen. Zo willen we drempels wegnemen en toegankelijkheid vergroten voor alle klanten. Met de nodige ondersteuning is Mijn Sociaal Dossier voor iedereen mogelijk.”

De klanten van de 2 pilootcentra hebben een brief gekregen met een toegankelijke folder die de verschillende stappen voor installatie helder uitlegt. Daarnaast is er ook een animatievideo ontwikkeld. In het najaar worden er opnieuw digihelpers ingezet bij de uitrol naar de andere sociale centra.

Story image

Alle info op één veilige digitale plek

Met de lancering van Mijn Sociaal Dossier zorgt de stad ervoor dat de meest kwetsbare Antwerpenaren ook kunnen genieten van digitale dienstverlening. Mijn Sociaal Dossier is een eerste belangrijke stap in het centraliseren van klantenopvolging: alle info op één veilige digitale plek.

Het project wordt meegefinancierd door ‘Gemeente Zonder Gemeentehuis’, een initiatief waarmee de Vlaamse overheid steden en gemeenten ondersteunt bij het uitwerken van digitale dienstverlening.

Meer info is te vinden op www.antwerpen.be/mijnsociaaldossier.

Tatjana Scheck Schepen bevoegd voor sociale zaken, armoedebestrijding, sociale economie, leefmilieu en erediensten en voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Diensten
Rebecca Van Remoortere Woordvoerder schepen Tatjana Scheck
Dienstverlening & Bestuur Samenleven & Welzijn
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.