Stad lanceert actieplan rond polarisatie op ervaringsdag voor onderwijsprofessionals

Donderdag 25 april 2024

Stad Antwerpen organiseert de komende jaren vijf acties om schadelijke polarisatie tegen te gaan en democratische polarisatie in de samenleving te stimuleren. Zo wil de stad samen met verschillende partners ervoor zorgen dat elke Antwerpenaar zichzelf kan zijn.  

Een eerste actie uit het actieplan vond vandaag plaats: een ervaringsdag ‘Omgaan met polarisatie in de klas’ voor Antwerpse onderwijsprofessionals. Andere initiatieven uit het actieplan zijn het aanbieden van een digitale training voor burgers, een ondersteuningsaanbod voor scholen, een optimalisatie van de monitoring van polarisatie op stedelijke communicatiekanalen, de aansluiting bij het Wij-Zij-netwerk en gebruik van het detectiesysteem deDuider. 

Polarisatie staat voor een verscherping van tegenstellingen en een toenemend wij-zij denken. Democratische polarisatie is positief omdat er dialoog en verbinding ontstaat. Maar schadelijke polarisatie kan een bedreiging zijn voor de diverse en verbindende samenleving die stad Antwerpen wil stimuleren. Om schadelijke polarisatie tegen te gaan en democratische polarisatie te stimuleren, zet stad Antwerpen daarom in op vijf acties aan de hand van een actieplan. 

Actieplan polarisatie 

Ook in Antwerpse scholen zetten verscherpte tegenstellingen het klas- en schoolklimaat onder druk. Daarom organiseerde de stad vandaag de gratis ervaringsdag ‘Omgaan met polarisatie in de klas’, waar Antwerpse onderwijsprofessionals konden kennismaken met een divers aanbod aan tools om nadien te gebruiken in de klas.

Schepen voor gelijke kansen Karim Bachar: "Vaak worden complexe kwesties teruggebracht tot simpele ja/nee- of zwart/wit-standpunten, en dat maakt het lastig om echt diepgaande gesprekken te voeren. Het is niet makkelijk om met dit soort gevoelige onderwerpen aan de slag te gaan in de klas. Daarom ondersteunen we leerkrachten in deze belangrijke opdracht met de nodige tools."

In de digitale omstaanderstraining, waarin burgers kunnen leren om op te komen voor elkaar, worden tips en handvaten toegevoegd om polarisatie te herkennen en erop te reageren.  

Stad Antwerpen en verschillende partners startten in 2022 het multidisciplinair netwerk polarisering met de diensten van maatschappelijke veiligheid, onderwijs, communicatie, jeugd, politie, gelijke kansen en diversiteit (Atlas). Dankzij deze samenwerking kunnen de verschillende partners de monitoring en evaluatie van polarisatie op de stedelijke communicatiekanalen blijven optimaliseren.

De stad sluit zich ook aan bij het Wij-Zij-netwerk, een platform waar inzichten en projecten worden gedeeld. Dit netwerk biedt niet alleen kansen tot samenwerking, maar zorgt ook voor het monitoren van algemene tendensen op vlak van polarisatie.   

Tot slot zal de stad het nieuwe detectiesysteem deDuider, van het Agentschap Binnenlands Bestuur, inzetten om schadelijke polarisatie te voorkomen. Deze tool biedt de mogelijkheid om zorgwekkende nieuwe online trends en thema’s te herkennen, en geeft inspiratie en diverse invalshoeken om deze aan te pakken. 

Polarisatie 

Democratische polarisatie kan bijdragen aan een breed maatschappelijk debat, georganiseerde meningsverschillen en positieve veranderingen. Een voorbeeld hiervan is de enquête ‘Antwerpse monitor’ waarin inwoners sinds 2010 hun mening kunnen geven over uiteenlopende onderwerpen, waaronder polarisatie. Antwerpenaren konden ook aangeven hoe ze de gevolgen van schadelijke polarisatie ondervonden via de deelname van de stad aan het project 'Other talk goes local' in 2023.  

Maar polarisatie wordt problematisch als ‘de ander’ niet meer als gesprekspartner, maar als tegenstander of vijand wordt gezien. Dit kan leiden tot toenemende spanningen, conflict en verbaal of fysiek geweld. Uitingen van schadelijke polarisatie zijn haatspraak online en offline via pestaccounts en exposing, of fake news over specifieke thema’s zoals covid of internationale conflicten. 

Het actieplan polarisatie van de stad kadert in het Plan Samenleven van de Vlaamse overheid, dat lokale besturen ondersteuning biedt om samenleven in diversiteit te bevorderen. 

Allemaal Antwerpenaar 

Discriminatie en racisme zijn nog steeds een dagelijkse realiteit. Stad Antwerpen wil hier iets aan doen, onder andere met de campagne ‘Allemaal Antwerpenaar’. De stad wil samen met haar inwoners het verschil maken en bouwen aan een stad waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etnisch-culturele achtergrond of beperking. Het doel is dat elke inwoner zich 100% Antwerpenaar voelt.  

Voor persoonlijke verhalen van Antwerpenaren, informatie over verschillende thema's en inspiratie om mee te werken aan zo’n stad kan iedereen terecht op www.allemaalantwerpenaar.be

Story image
Karim Bachar Schepen bevoegd voor gelijke kansen, integratie en inburgering en samenlevingsopbouw
Jeroen Visser Woordvoerder schepen Karim Bachar
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.