Skip to Content

Stad kleurt MAS blauw op 14 november om strijd tegen diabetes in de schijnwerpers te zetten

Op maandag 14 november verlicht stad Antwerpen het MAS voor één avond (17.00 uur - middernacht) in het blauw, in het kader van de Wereld Diabetes Dag van de Verenigde Naties. Hiermee zet de stad de strijd die ze voert tegen diabetes bij haar inwoners letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers. Stad Antwerpen voert deze strijd door huisartsen extra te ondersteunen en mee te werken aan de campagne HALT2Diabetes van de Diabetesliga, die draait rond een gezonde leefstijl en wijst op de gevaren van diabetes.

Diabetes is een groot en toenemend gezondheidsprobleem. Het aantal mensen met diabetes type 2, dat mede wordt veroorzaakt door een ongezonde levensstijl, neemt wereldwijd snel toe. 1 op 10 landgenoten kampt met diabetes en bovendien weet 1 op 3 dat kampt met diabetes type 2 zelfs niet dat ze de aandoening hebben.

HALT2Diabetes

Via HALT2Diabetes, een project van de Diabetesliga met steun van de Vlaamse overheid, worden personen met een verhoogd risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten opgespoord via een 2stapsmethode én begeleid naar een gezonde leefstijl om dit risico aan te pakken.

Dit jaar liepen er al projecten op het Kiel en Linkeroever. Tijdens infosessies vulden bewoners de FINDRISC-vragenlijst in om hun risico op diabetes in te schatten. Mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2 konden deelnemen aan 6 gratis groepssessies bij een diëtist. Wie nog niet naar de huisarts ging, werd door de diëtist aangespoord om een afspraak te maken bij de huisarts.

Op het Kiel en Linkeroever namen telkens ongeveer 100 mensen deel, waarvan op beide locaties 40% een verhoogd risico op diabetes had zonder het te weten. In totaal namen bijna 40 mensen deel aan het groepsaanbod bij een diëtist.

Schepen voor gezondheid Els van Doesburg: “Diabetes treft veel mensen, en dus ook veel Antwerpenaren en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Tegelijk kan diabetes type 2 zelfs vermeden worden en voor een stuk behandeld worden met een gezonde en evenwichtige levensstijl. De impact van diabetes is niet enkel groot op de patiënt, die is zelfs gigantisch op onze gezondheidszorg. De gezondheiskosten van diabetes bedragen 5,82 miljard euro. Dat vertegenwoordigt bijna 1/6 van het gezondheidszorgbudget. Daarom zetten we als stad ook sterk in op preventie, onder meer met HALT2diabetes. We begeleiden Antwerpenaren naar een gezonde levensstijl en leveren zo onze bijdrage om de stijgende gezondheidskosten te beperken.

Op Linkeroever wordt het project verdergezet, volgend jaar loopt het ook in Borgerhout.

ZIHP-project

De stad blijft diabetes ook bestrijden via het ZIHP-project. Stad Antwerpen financiert dan een sociaal verpleegkundige die tijdelijk huisartsen ondersteunt om chronische aandoeningen zoals diabetes type 2 op te volgen. De verpleegkundige bekijkt ook de psychosociale context van de aandoening en werkt volgens een professioneel draaiboek om diabetes aan te pakken. Op die manier kunnen complicaties en hoge gezondheidskosten op lange termijn vaker worden vermeden.

De Diabetesliga ontwikkelde een tool waarmee geïnteresseerden hun risico op diabetes kunnen berekenen: www.diabetes.be/mijnrisico.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Elias Kartout Woordvoerder schepen Els van Doesburg
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.