Stad keurt voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goed

Stad keurt voorontwerp voor vergroening ‘den Bell’ goed

In opdracht van stad Antwerpen en AG Vespa stelde het ontwerpteam OMGEVING in samenwerking met Bollinger Grohmann, PAKT, B-GT en Yellow Window een voorontwerp op voor het ontharden en vergroenen van het binnenplein, de gevels en de daken van het stedelijk administratief centrum ‘den Bell’. De stad wil zo een kwalitatieve, groene plek creëren voor buurtbewoners, bezoekers en stadsmedewerkers. Het college keurde dat voorontwerp nu goed. Als alles volgens plan verloopt starten de werken in het najaar van 2023.

Den Bell ligt aan het Francis Wellesplein op het Zuid in Antwerpen, een plek in de Brederodewijk die gevoelig is aan wateroverlast en hittestress in de zomer. Stad Antwerpen keurt nu een voorontwerp goed waarbij ze deze uitdagingen aanpakt, door extra in te zetten op regenwateropvang, plantvakken en een vergroening van de daken en gevels. ​

Groen in plaats van grijs ​

Het binnenplein, dat ook het dak is van de ondergrondse parkeergarage, wordt voor 31% onthard door meer plantvakken aan te leggen. Bijkomende bomen, struiken en een pergola zorgen voor verkoeling en beschutting tijdens warme zomerdagen. Het dak van den Bell krijgt dan weer een groene isolatielaag die bijdraagt aan een aangenamer binnenklimaat. Ook de gevels worden groener. Op verschillende plekken zullen klimplanten via hulpsystemen langs de gevels omhoog groeien. Dat versterkt de groene beleving en verbetert de akoestiek van het binnenplein. Dit voor ongeveer 335 m² gevelgroen.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Met deze plannen vergroenen we Den Bell maximaal. We ontharden het vele grijs hier met 30%. De bijkomende bomen, struiken en een pergola met klimplanten zorgen daarnaast ook voor extra schaduw. Voor de bestaande bomen maken we dan weer meer wortelruimte vrij, hierdoor geven we deze bomen alle groeikansen. Met het vele gevelgroen en de verschillende groendaken gaan we voor zowel verticaal als horizontaal groen. Den Bell wordt een echte groene oase in de Brederodewijk.”

Focus op waterbeheer

Het groene, deels ontharde binnenplein en de groene daken zijn ontworpen om regenwater maximaal op te vangen. Het extra groen en de speciaal ontworpen groendakopbouw met waterbergende laag houden de neerslag bij hevige regenbuien langer vast, zodat het water vertraagd kan worden afgevoerd.

De platte daken, die worden omgevormd tot groene daken, dragen bij tot een aangenamer binnenklimaat tijdens warme zomerdagen. In totaal zullen de groendaken meer dan 2.900 m² in beslag nemen en zorgen ze ervoor dat minstens 50% van het regenwater op jaarbasis gebufferd wordt. ​

Een deel van het opgevangen regenwater wordt hergebruikt voor de beplanting en gaat naar de hemelwaterput van 20.000 m³. Uit dit reservoir krijgt de beplanting in droge periodes water via een pompsysteem.

Den Bell als ontmoetingsplek

Stad Antwerpen wil van Den Bell een klimaatrobuuste plek maken met een positieve invloed op het comfort en de beleving van alle gebruikers. Na een bevraging van buurtbewoners en stadsmedewerkers ging de stad voor het voorontwerp op zoek naar een optimaal evenwicht tussen verharding en ontharding, om zo voldoende ruimte te bieden voor sport en spel, de organisatie van buurtevenementen, en extra stukken buurtgroen. Het ontwerp voorziet naast het multisportveld ook enkele betreedbare groenzones in de vorm van speelaanleidingen zoals boomschijven en boomstammetjes tussen beplantingen om te spelen en te zitten.

Volgende stappen

Dit jaar zal de stad het voorontwerp uitwerken en verfijnen tot een concreet uitvoeringsdossier. Als alles volgens plan verloopt zullen de vergroeningswerken aanvangen in het najaar van 2023.


In de mediagalerij  vindt u de toekomstbeelden uit dit bericht. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Els van Doesburg Schepen bevoegd voor wonen, groen, dierenwelzijn, stads- en buurtonderhoud, en gezondheids- en seniorenzorg
Jeroen Verlonje Kabinetsmedewerker schepen Els van Doesburg

Copyright headerbeeld: OMGEVING

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.