Skip to Content
Stad keurt leidende principes en timing van plan voor duurzaam goederenvervoer goed

Stad keurt leidende principes en timing van plan voor duurzaam goederenvervoer goed

Antwerpen keurde de leidende principes van haar ‘sustainable urban logistics plan’ (SULP) goed. Dit plan zal een langetermijnvisie op goederenvervoer in de stad bieden, en een kader voor het logistieke beleid. De opmaak doorloopt nu nog verschillende fases, bedoeling is om een afgewerkt plan te hebben tegen het voorjaar van 2024.

Een SULP is een strategisch plan voor stedelijke logistiek. Het voldoet aan een aantal in Europa algemeen aangenomen vereisten, zoals een bevraging van alle stakeholders. Een dergelijk plan geeft een langetermijnvisie op goederenvervoer in de stad weer, en kan gezien worden als masterplan en kader voor het logistiek beleid in de stad. Dankzij het SULP zal Antwerpen een kapstok hebben om alle reeds lopende initiatieven op Europees, Vlaams en lokaal niveau aan te koppelen.


​Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: "Antwerpen werkt aan een ambitieuze modal shift om de stad bereikbaar en leefbaar te houden. We kijken daarbij niet enkel naar personenvervoer maar ook naar stedelijke logistiek: hoe krijgen we goederen op een duurzame manier in de stad? Er gebeurt al veel op dat vlak. De stad speelt een faciliterende rol door ondernemers op onze ‘Marktplaats voor Mobiliteit’ van Slim naar Antwerpen met elkaar in contact te brengen, stimuleert uitwisseling van ideeën en samenwerking, en geeft graag een duwtje in de rug voor projecten waar we in geloven. Slim naar Antwerpen steunt 6 logistieke projecten. Nu al plukken we daar de vruchten van."

Vijf leidende principes

Het sustainable urban logistics plan voor stad Antwerpen wordt opgemaakt aan de hand van vijf leidende principes:

 1. De stad neemt een gediversifieerde rol op binnen het thema stadslogistiek. Binnen haar grondgebied en bij uitbreiding de Vervoerregio, en binnen haar lokale bevoegdheden, neemt stad Antwerpen verschillende rollen op. Ze verbindt stakeholders langs vraag- en aanbodzijde met elkaar en stimuleert hen tot nieuwe samenwerkingen en innovaties, om mee te zoeken naar de juiste faciliteiten, en om een draagvlak te creëren. Daarnaast neemt Antwerpen ook een kaderscheppende rol op, waarbij het huidige logistieke ecosysteem onderzocht wordt, de ambities op vlak van stadslogistiek bepaald worden, en een kader voor de sector gecreëerd wordt. Ten slotte zal de stad een pioniersrol opnemen door een stem te geven aan de logistieke sector, zowel op Vlaams als Europees niveau, waarbij ze ook pionier zal zijn op vlak van data en innovatie in Vlaanderen. Ook voor haar eigen wagenpark en logistieke stromen zal stad Antwerpen deze pioniersrol opnemen. 
 2. Samenwerken met verschillende stakeholders. Zowel vraag als aanbod van de logistieke stromen moet bereikt worden. Stad Antwerpen zet in op een doorgedreven, brede stakeholderwerking. Met een onderscheid in aanpak en ambities tussen partijen met occasionele verkeersstromen en partijen met structurele verkeersstromen. Ook de verschillende overheidsniveaus worden betrokken. 
 3. Creëren van een ecosysteem. Het netwerkdenken wordt doorgetrokken naar het lokale weefsel door het stimuleren van een breed aanbod aan innovatieve oplossingen. En door dit aanbod verder te connecteren door onder andere datadelen, samenwerkingsprojecten, netwerkmomenten en -kanalen, ruimte en andere logistieke faciliteiten.
 4. Gebiedsgerichte aanpak. De stad erkent de diversiteit in stromen en stedelijk weefsel. Ze hanteert een gebiedsgerichte aanpak, met een onderscheid tussen de verschillende wegen en bestemmingen en de verschillende tijdstippen. Voor deze diversiteit aan wegen, bestemmingen en tijdstippen wordt telkens op een andere manier gekeken naar de logistieke stromen. Er wordt rekening gehouden met het aanbod aan modi en met zowel bewegende als stilstaande stromen. Ten slotte worden ambities voorgesteld voor verschillende types wegen, bestemmingen en de bijhorende functies in Antwerpen.
 5. Hanteren van de 5 V’s voor duurzame stadslogistiek:
  • vermijden van vervoersstromen;
  • verschuiven naar meer duurzame modi;
  • verschonen van de resterende vloot;
  • (slim) verbinden van stromen en stakeholders;
  • verkeersveiligheid.

Timing

De opmaak van een SULP is een omvangrijk traject dat verschillende fases doorloopt. De bedoeling is om het Antwerpse plan af te werken tegen het voorjaar van 2024.

Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Dirk Vermeiren Woordvoerder schepen Koen Kennis

Copyright headerbeeld: Frederik Beyens

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.