Stad investeert in duurzaam beheer en onderhoud van civiele bouwwerken 

Stad investeert in duurzaam beheer en onderhoud van civiele bouwwerken 

Maandag 12 februari 2024

Stad Antwerpen heeft een ambitieus plan opgesteld om haar uitgebreide portefeuille aan civiele bouwwerken - ook wel kunstwerken genoemd - zoals bruggen, kaaimuren en tunnels, structureel te beheren en te onderhouden. Het plan omvat een volledige conditiemeting van alle bestaande infrastructuur; grote renovatieprojecten; en advies bij nieuwe kunstwerken. Het doel is om de levensduur, veiligheid en kwaliteit van de bouwwerken te verhogen en de kosten te verlagen. Antwerpen wil zo zijn rol als aantrekkelijke en duurzame stad versterken.  

Het plan bestaat uit drie acties, die parallel aan elkaar lopen: 

  • Eerste stap is het op de markt plaatsen van de opdracht om conditiemetingen te laten uitvoeren op alle reeds bestaande kunstwerken, inclusief het uitwerken van een assetmanagementplan, dit wil zeggen een plan van aanpak voor het beheer van alle kunstwerken. Dat geeft de stad een duidelijk zicht op de huidige staat van de infrastructuur, en op de inspanningen die nodig zijn voor instandhouding en herstellingen. De start van de inspecties is voorzien in augustus 2024, de voltooiing in augustus 2026. 
  • Uit de eerste resultaten van de conditiemetingen zullen renovatieprojecten in de markt gezet worden. Het doel is om de kunstwerken te herstellen tot een zo goed mogelijke staat, rekening houdend met het beschikbare budget. De resultaten van de kunstwerken die het dringendst aan renovatie toe zijn zullen bekend zijn begin 2025, zodat de stad zo snel mogelijk kan starten met die werken. 
  • Voor alle nieuwe civiele bouwwerken zal de stad advies verlenen in de ontwerp- en bouwfases, zodat er meer rekening gehouden wordt met het beheer en onderhoud ervan tot aan het einde van hun levensduur. De stad verwacht bijkomend een 30-tal nieuwe kunstwerken zoals fietsbruggen en andere civiele infrastructuur in beheer te krijgen door de komst van de Ringparken. 
“Dit plan is een belangrijke stap voor stad Antwerpen om haar civiele bouwwerken niet alleen op een duurzame en efficiënte manier te bouwen, maar ook op lange termijn goed te beheren en te onderhouden. Deze langetermijnvisie helpt ons als stad om de leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid van Antwerpen en al haar inwoners te verbeteren”, zegt schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts. 

Een overzicht van de kunstwerken is te vinden op https://www.antwerpenmorgen.be/nl/projecten/civiele-bouwwerken/over.


In de mediagalerij staan foto's van een aantal civiele bouwwerken. Opgelet, dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor publicatie in de pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jill Cools Woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

Copyright hoofdfoto: LUCID

Stadsontwikkeling
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.