Stad herneemt ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Anneke Plage

Stad herneemt ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan Sint-Anneke Plage

Zondag 5 maart 2023

Stad Antwerpen maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor Sint-Anneke Plage op Linkeroever. De ontwerpprocedure, die in de zomer van 2021 tijdelijk werd onderbroken, wordt nu verdergezet. Het plan zal de basis vormen om het gebied nieuw leven in te blazen, met meer rechtszekerheid en mogelijkheden voor de horeca en de jachthaven. Ook komt er extra ruimte voor groen. Het college besliste om het RUP te hernemen en zal het ontwerp-RUP dit voorjaar voorleggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. 

Sint-Anneke Plage heeft alle elementen in huis om opnieuw het bruisende recreatiehart van de Antwerpse Linkeroever te worden: rust, open ruimte met veel water, horeca, een jachthaven en groen. En dat alles dicht bij de rechteroever. Om deze troeven nog beter te kunnen uitspelen zijn er een aantal bestemmingswijzigingen nodig. Zo is de horeca er volgens de voorschriften van het gewestplan eigenlijk zonevreemd. Door de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het gebied komen er rechtszekerheid en meer mogelijkheden. 

Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “We willen de Plage op Sint-Anneke terug in haar oude glorie herstellen. Met dit RUP zetten we in op een betere verblijfskwaliteit van de hele zone en geven we ook de broodnodige rechtszekerheid aan de lokale horecazaken. Zij krijgen nu de mogelijkheid om vernieuwings- en uitbreidingswerken door te voeren. Ook de jachthavens en het zwembad zullen hier baat bij hebben. Kortom: met veel groene open ruimte, water en recreatie zal Sint-Anneke opnieuw een parel worden!” 

Juridische basis voor de toekomst 

In 2016 werd het Masterplan Sint-Anneke Plage goedgekeurd. Daarin wordt de toekomstvisie voor het gebied beschreven. Dit RUP vervangt het gewestplan op deze locatie, en biedt zo een wettelijke basis voor de toekomstvisie uit het Masterplan. Per zone wordt beschreven wat er is toegestaan. Zo worden de bepalingen voor de zone voor natuur afgestemd op de habitatrichtlijnen voor de Europees beschermde Scheldenatuur. De open ruimte krijgt twee zones voor groen, waardoor er meer continuïteit komt, en er wordt bijvoorbeeld ook kleinschalige verblijfsaccommodatie mogelijk.  

Het ontwerp-RUP bepaalt specifieke richtlijnen per zone, om de algehele kwaliteit te kunnen garanderen. Zo zal in sommige zones bij een vergunningsaanvraag altijd een inrichtingsstudie vereist zijn. Hierin wordt aangetoond dat het te vergunnen project kwalitatief wordt geïntegreerd in de omgeving. Door op die manier de landschaps- en verblijfskwaliteit van Sint-Anneke Plage te verbeteren en nieuwe mogelijkheden te bieden, kan het gebied terug een echte trekpleister worden. 

Volgende stappen 

Het RUP wordt als alles volgens planning verloopt nog voor de zomer voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een openbaar onderzoek, waarin iedereen zijn mening kan geven. Die opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het definitieve RUP, dat naar verwachting in het najaar van 2023 definitief vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Een tijd nadien wordt het plan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; vanaf dan geldt het als vergunningskader. 


De hoofdfoto van dit bericht is te vinden op de mediagalerij. Hij is enkel bedoeld voor gebruik door pers.

Annick De Ridder Schepen bevoegd voor haven, stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en patrimonium en voorzitter van AG Vespa
Joost Houtman Woordvoerder schepen Annick De Ridder
Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.