Stad helpt inwoners met digitale vragen via pop-up digipunten

Stad helpt inwoners met digitale vragen via pop-up digipunten

18/04/2023

Stad Antwerpen startte dit jaar met rondreizende pop-up digipunten in elk district, 11 in totaal. Antwerpenaren kunnen in zo’n digipunt gratis en zonder afspraak terecht met al hun vragen over het gebruik van smartphone en computer. Met dit initiatief zorgt de stad voor een aanvulling op het bestaande aanbod aan projecten rond digitale inclusie en zet ze zo verder in op het dichten van de digitale kloof. Het project is een samenwerking met SAAMO en buurtwerk Posthof vzw, met financiële steun van de Vlaamse overheid. ​ ​

46% van de bevolking in ons land is digitaal kwetsbaar, wat wil zeggen dat zij moeilijkheden ondervinden om een computer, tablet of smartphone juist te gebruiken. Zo blijkt uit cijfers die de Koning Boudewijnstichting verzamelde in de barometer Digitale Inclusie 2022.

Rondreizende pop-up digipunten

Stad Antwerpen startte daarom dit jaar met pop-up digipunten, die rondreizen in de verschillende districten van de stad. Antwerpenaren kunnen er gratis en zonder afspraak terecht en leren er werken met hun smartphone, computer of tablet. Ze krijgen er antwoorden op al hun vragen over applicaties, digitale documenten, websites, online afspraken boeken en e-mails lezen of beantwoorden.

De meeste pop-up digipunten openen minstens twee keer per maand in bestaande ontmoetingscentra: huis van het kind, bibliotheek, buurthuis, … Antwerpenaren zullen in de pop-up digipunten ook themasessies kunnen volgen waarin bepaalde vragen een uitgebreider antwoord krijgen, afhankelijk van de nood van bezoekers. Geïnteresseerden vinden het volledige overzicht op www.digipuntantwerpen.be. Behalve via de website zal de stad haar inwoners ook via andere kanalen informeren.

Schepen voor digitalisering Erica Caluwaerts: “Sommige inwoners zijn digitaal kwetsbaar, dus daar doen we wat aan. Stad Antwerpen maakt samen met vrijwilligers van SAAMO en buurthuis Posthof iedereen nog digitaal vaardiger, in de nieuwe pop-up digipunten. Met dit initiatief brengen we onze dienstverlening tot in de vertrouwde ontmoetingscentra in elk district, vlakbij en laagdrempelig. Zo dichten we de digitale kloof.”

Aanvulling op bestaand aanbod

Stad Antwerpen zet al jaren in op digitale inclusie. Het aanbod van de pop-up digipunten sluit dan ook aan op de werking van de reeds aanwezige initiatieven in de stad. In de bestaande Antwerpse webpunten kunnen inwoners digitale vaardigheden bijleren via cursussen in groep of via één-op-één-begeleiding. Door langs te gaan in specifieke wijken of districten waar dit vandaag nog ontbreekt, vullen de rondreizende pop-up digipunten bepaalde hiaten op. Wie meer ondersteuning wenst, zal hier alle informatie kunnen krijgen over de digipunten en andere ondersteuningsmogelijkheden in de stad.

Samenwerking

De pop-up digipunten zijn een samenwerking tussen stad Antwerpen, SAAMO en buurtwerk Posthof vzw en het project kan rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid, departement Werk en Sociale Economie.

Dit project kadert binnen de strategie voor digitale transformatie van stad Antwerpen. Alle info over die strategie is te vinden op https://digitaletoekomst.antwerpen.be/


Meer info op www.digipuntantwerpen.be.

Beeldmateriaal van de digipunten is te vinden in de mediagalerij. Dit beeldmateriaal is uitsluitend bedoeld voor gebruik door pers.

Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Jeremy Stefens Kabinetschef schepen Erica Caluwaerts

Copyright headerbeeld: Victoriano Moreno

Over Stad Antwerpen

Antwerpen is de grootste stad van Vlaanderen met 530.000 inwoners, 172 nationaliteiten, 50.000 studenten en 104.000 bedrijven. Een havenstad met een rijke geschiedenis: altijd was er de Schelde die nieuwe mensen, ideeën, producten en smaken naar de stad voerde. Dat vertaalt zich al eeuwenlang in unieke kruisbestuivingen, creativiteit en ondernemerschap. Antwerpen staat voor cultuur, baanbrekende mode, culinaire hoogtepunten en winkelgelegenheid op wandelafstand.